Forskjellene på de videregående skolene i Norge er store, og valg av skole kan bety mye for om elevene fullfører og hvor bra de gjør det. De som velger en videregående skole i Møre og Romsdal, har en stor fordel.

Mange vil nok føle det er noe ironisk å feire dette i dag, kun få døgn etter at fylkespolitikerne har kuttet kraftig i skolebudsjettene og strøket flere studietilbud fra flere skoler. Så er jo også dette en av de store bekymringene i kjølvannet av kuttene.

Større klasser, lengre skoleveg og hybelliv for flere kan påvirke resultatene negativt. Den samme følgen kan det få når flere må ta til takke med et tilbud et stykke ned på ønskelista.

Tirsdag kuttet fylkestinget i Møre og Romsdal nær 20 utdanningstilbud ved skolene i fylket. De «berget» tilbud tilsvarende rundt 10 millioner kroner fra fylkesrådmannens kuttliste, men bad samtidig fylkesrådmannen om å sjøl finne nye kutt for 13 millioner kroner. Dette skal ikke ramme linjer, men vil likevel kunne ramme kvaliteten.

Torsdag offentliggjorde Utdanningsdirektoratet sin såkalte skolebidragsanalyse. Den viser et Skole-Norge med store forskjeller i gjennomføringsgrad og kvalitet på undervisningen. Her topper Møre og Romsdal sammen med Hedmark i konkurransen om å få elevene gjennom utdanningen med bestått karakter, både på studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram.

Det har skolene i fylket all grunn til å være stolte av. De er best i landet på å løse en av de aller største utfordringene i den videregående skolen, frafallet fra videregående utdanning. Dette er ingen liten seier. Dette er en seier som betyr mye for hver enkelt elev som fullfører framfor å risikere en vanskelig start på voksenlivet.

Over 40 prosent av fylkeskommunens utgifter går til utdanning. Omtrent like mye går til samferdsel. Når fylket har vært tvunget til å kutte kostnader, er det derfor ikke mulig å foreta kutt som ikke rammer disse områdene. At økonomien skulle bli veldig mer romslig enn den er nå, er også tilnærmet en utopi.

Stilt overfor slike utfordringer er det nå viktig at tilpasningene i drifta ikke fører til høyere frafall. Hver elev som dropper ut av skolen er et tap som ingen av oss skal akseptere.