KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har tjent gode penger på å ikke melde flytting fra barndomshjemmet i Agder. Som følge av det har han disponert en gratis leilighet fra Stortinget i Oslo sentrum, samtidig med at han leide ut og fikk betydelige leieinntekter fra en bolig han hadde kjøpt på Lillestrøm.

Det var Aftenposten som avdekket hvordan KrF-lederen har utnyttet Stortingets ordninger for pendlerleiligheter.

Ropstad har ikke brutt regelverket for pendlerboliger for stortingsrepresentanter. Han har derimot utnyttet systemet, og tjent gode penger på det. Nå sier han at han er lei seg for det som har skjedd og har forståelse for at folk reagerer.

Ropstad og KrFs problem er at det er lovlig sent å være lei seg når denne saken sprekker i offentligheten en uke før valget. Dette var det siste KrF trengte.

Det er ikke første gang det stilles spørsmål om denne ordningen er for gunstig. Dagens Næringsliv avslørte i 2019 at stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) fikk dekket pendlerleilighet i Oslo. Samtidig eide Gulati allerede fire leiligheter i hovedstaden.

Avsløringen førte til at Rødt fremmet forslag om innstramminger, men ble nedstemt av blant andre KrF.

Vi mener stortingsrepresentanter skal ha en skikkelig godtgjørelse for vervet de utfører, og de må selvfølgelig ha et sted å bo i Oslo når de er på Stortinget. Representantene har også en gunstig avtale med gratis flyreiser hjem. Dette er ordninger som kan forsvares.

Men i det øyeblikket våre folkevalgte starter å utnytte disse i utgangspunktet rause ordningene til det ytterste, skaper de selv politikerforakt og manglende respekt for den viktige jobben våre fremste politikere faktisk gjør. Det er ytterste uheldig.

I tillegg til sakene om pendlerleilighetene har vi de siste årene hatt flere alvorlige tilfeller gående om fusk med reiseregninger og flere eksempler der avgåtte stortingspolitikere har utnyttet de rause etterlønnsordningene til det maksimale.

I sum er dette saker som er helt ødeleggende for omdømmet til Stortinget. Det rammer ikke bare de som blir tatt, men også det store flertallet av politikere som nøye passer på å holde seg innenfor det regelverket som gjelder.

Hvordan potensielle KrF-velgere reagerer på avsløringene rundt Ropstads privatøkonomi får vi svar på mandag.

Men blir Ropstad den KrF-lederen som sender partiet ut av Stortinget med denne historien hengende over seg, er vi usikre på om det finnes nok tilgivelse til og med i KrF til at han får fortsette å lede partiet.