Konsulentene i Boston Consulting Group er brutale i sin kritikk av Helseplattformen. I rapporten fra evalueringen av det omstridte journalsystemet er det langt mellom lyspunktene.

Både Helseplattformen AS og Helse Midt-Norge skal være glade for at de ikke har satt karakterer. Det ville sannsynligvis endt med stryk, og at begge måtte ha tatt om igjen siste skoleår.

Det viktigste i rapporten er likevel det som står «med liten skrift».

Rapporten ble presentert for styret i Helse Midt-Norge mandag. De fikk høre om uklare ansvarsforhold, vedvarende mangel på tillit, fragmenterte forberedelser, feil i rekkefølgen i gjennomføring og mangel på kompetanse.

Mye av denne kritikken handler om mangler i ledelsen av prosjektet.

Man kan sikkert tilskrive det manglende kompetanse og forståelse av hvor komplekst prosjektet ville bli.

I tillegg slår rapporten fast at det fremdeles er stor usikkerhet om hva dette vil koste til slutt. Det burde ta nattesøvnen fra de ansvarlige. Det har vært kostnadsoverskridelser nok fra før.

De har feid inn som om det var regnbyger fra sørvest en vanlig oktober på Sunnmøre.

Ei regning som vokser som på en shot-fest på julebordet, betaler seg ikke sjøl

Nattesøvnen til de som sitter i styrene og budsjettansvarlige er ikke det verste. Ei regning som vokser som på en shot-fest på julebordet, betaler seg ikke sjøl. I dette tilfellet er det Helse Midt-Norge som har lagt igjen kortet sitt i baren. Om ikke helseministeren ikke får et anfall av godhet, blir overskridelsene trukket der.

Helseplattformen må levere betydelige gevinster i effektivisering. Skjer ikke det, vil kostnadene til plattformen svekke foretakets økonomiske handlingsrom. Det betyr mindre til nytt medisinskteknisk utstyr og bygninger.

I sum truer dette kvaliteten på behandlingstilbudet.

Så den som sitter igjen med regninga til slutt, blir altså pasienten.

Svært mye i evalueringsrapporten er kjent fra før. Likevel er det av stor verdi å få den systematisert og samlet, ikke minst fordi den peker på viktige forbedrings- og læringspunkt. Konsulentene retter også pekefingeren mot sentrale helsemyndigheter. Dessverre står dette med litt for liten skrift.

Er det noe dette prosjektet har manglet, så er det overordnet styring. I en debatt under Arendalsuka sa helseministeren at vi må få gevinster av digitaliseringen i helsevesenet, og ikke systemer som bare gjør at de må gjøre flere «klikk».

Hadde hun lyttet godt nok til de ansatte ved St. Olavs hospital, så hadde hun fått vite at det er akkurat slik de opplever det. Og de er også snart i ferd med å klikke.

Vi andre venter med lengsel på gevinsten og regninga fra festen.