Straffelovsutvalget har foreslått å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år. Det er et dårlig forslag, som bør arkiveres og aldri hentes fram igjen.

Den seksuelle lavalderen er en juridisk grense som fastsetter alderen for når en person anses som lovlig i stand til å gi samtykke til seksuell aktivitet. Japan har nylig hevet sin grense fra 13 til 16 år.

Ubalansen i maktforhold mellom barn og voksne er en viktig årsak til at 16- års grensa bør opprettholdes. Unge kan bli satt i situasjoner de ikke er klare for, noe som kan få store negative konsekvenser. En av dem som har satt ord på dette er sjefredaktør i magasinet ALTSÅ, Ida Eliassen-Coker, som både i lederartikkel og høringssvar til departementet har advart kraftig mot forslaget.

Hun har delt personlige erfaringer, og fortalt om følgene av at hun som 15-åring hadde sin første seksuelle erfaring med en 10 år eldre mann. Handlingen plaget henne psykisk i mange år etterpå, helt til hun erkjente at hun hadde vært utsatt for et lovbrudd. «Hvis den seksuelle lavalderen senkes, vil ikke det han gjorde lenger være et overgrep. Da er vi mange som blir sittende alene med skammen», skriver hun, og peker på at lovendring kan føre til at flere barn blir «fritt vilt» for voksne. Hennes stemme har vært viktig i denne debatten.

Det har aldri kommet noe sterkt ønske fra barn og unge om at lavalderen skal senkes. Tvert om viser en undersøkelse som Ipsos har utført på oppdrag for Redd Barna at 70 prosent av barn mellom 12 og 19 år sier nei til forslaget. 77 prosent av jentene og 63 prosent av guttene er imot, ifølge Vårt Land. Organisasjoner som holder foredrag i ungdomsskolen, forteller at mange ungdommer frykter sterkere sexpress hvis aldersgrensen senkes. De ønsker ikke «å bli lovlige» tidligere.

Straffelovrådets begrunnelse for å senke lavalderen er at barn som nærmer seg seksuell lavalder bør få større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende.

Men hensynet til jevnbyrdighet i alder og utvikling blir ivaretatt i dagens lovtekst. Dersom den ene parten er under 16 år, og den eldre parten vurderes av retten å være jevnbyrdig i utvikling, kan retten bestemme at den eldre parten ikke skal straffes.

Kort sagt er straffelovrådets forslag om å endre aldersgrensa både unødvendig og skadelig. Ingen av regjeringspartia vil gå videre med forslaget, og det er bra. Det eneste positive er at forslaget har utløst debatt, som har fått flere til å innse at den seksuelle lavalderen ikke bør senkes.

Det er et dårlig forslag, som bør arkiveres og aldri hentes fram igjen