La oss for all del ikke gjøre skoleelevers utfordringer til et spørsmål om strengere regler. Vi må styrke tiltakene for dem som sliter i skolehverdagen heller enn å ty til forenklede symboltiltak, klekket ut på et politisk verksted.

Målet må være at alle får en best mulig skolehverdag med et best mulig utbytte ut fra sine forutsetninger. Det bør alle være enige om. Noen elever trenger ekstra oppfølging for at vi skal få til dette. Det bør også alle være enige om.

Høyre er opptatt av skole, og naturlig nok av hva samfunnet og eleven får igjen for innsatsen. En forutsetning for å få noe igjen for undervisningen er sjølsagt at eleven er til stede i klasserommet. Det er det ikke alle som er.

Inspirert av resultatene med fraværsgrensen i den videregående skolen er det til landsmøtet lagt fram forslag om en tilsvarende fraværsgrense i ungdomsskolen. Det er et forslag som møter motbør også i Høyre. Det er det god grunn til.

Problemet må derfor løses ved at skolene har nødvendige ressurser. Det kan handle om tilgang på spesialkompetanse som helsesøster, pedagogisk-psykologisk tjeneste eller miljøterapeuter. Og det vil handle om at den enkelte lærer har tid og kompetanse til å ta tak i enkeltsaker.