Natos 31 medlemsland har bedt Jens Stoltenberg om å fortsette som generalsekretær. Det bekreftet han selv på Twitter tirsdag.

Jens Stoltenberg er i ferd med å skrive seg inn i historiebøkene i Nato som en av alliansens lengst sittende generalsekretærer.

Dersom Stoltenberg går av til høsten neste år har han sittet 10 år som leder.

Det er kun nederlenderen Joseph Luns som har sittet lenger. Han var Natos generalsekretær fra 1971 til 1984.

Vi skriver dersom Stoltenberg går av neste høst. Om vi ser for oss et scenario der Donald Trump er på vei tilbake til det ovale kontor i Washington, og krigen i Ukraina pågår fortsatt, skal en slett ikke utelukke at Stoltenberg blir spurt om å fortsette en stund til.

Det er nå tredje gang at Stoltenbergs periode som generalsekretær blir forlenget. Det er uten tvil en voldsom anerkjennelse av den jobben Stoltenberg gjør som Natos øverste administrative leder.

Jobben som generalsekretær blir ofte beskrevet som å være litt sekretær og litt general.

Det å holde sammen en allianse av 31 land, med til dels svært sprikende interesser, er generalsekretærens store oppgave. Den testen har Stoltenberg bestått med glans.

Nato står mer samlet enn hva alliansen har gjort på mange 10-år.

Krigen i Ukraina er en av årsakene til det, men måten Stoltenberg håndterte Donald Trump på gjennom de fire årene han satt ved makta i USA, var med å bygge opp den autoriteten og posisjonen Stoltenberg har fått blant Natos medlemsland, noe som igjen har vært med på å sveise alliansen sammen.

At det er en nordmann som har klart å få denne posisjonen i en stor og svært viktig internasjonal organisasjon, kan vi godt tillate oss å være litt stolte av.

Det er åpenbart i vår interesse at vi klarer få folk med bakgrunn fra norsk politikk inn i toppverv på den internasjonale scenen.

Vi er som kjent et lite land i verden. Av den grunn er vi avhengig av at internasjonale allianser fungerer, og ikke minst at vår stemme blir hørt.

Det å ha en generalsekretær i Nato som i detalj kjenner de utfordringene Norge står i som Russland nabo i nord er selvfølgelig en stor fordel.

Men forlengelsen av Stoltenberg har alliansen sikret seg at en leder med lang erfaring og svært gode forbindelser til medlemslandenes øverste politiske ledelse fortsetter et år til.

Stoltenberg har gjentatt ganger sagt at det ikke var aktuelt med en forlengelse av engasjementet i Nato, og at han ønsket å flytte tilbake til Norge.

På vegne av oss alle er det greit at det ikke skjer.

I den situasjonen vi står i med krig i Europa, ville det vært uheldig med et lederbytte i Nato nå.