Det er uheldig at fylkestinget må velge ny fylkesordfører ett år før neste valg. Valget skjer omtrent samtidig med at en ny fylkeskommunedirektør tiltrer stillingen.

Samtidig står fylkeskommunen overfor store økonomiske utfordringer i året som kommer. Kontinuitet i en slik situasjon er viktig. Nå er fylket i ferd med å sette seg i en situasjon der det motsatte skjer.

På den bakgrunn er det overraskende at Tove Lise Torve nå velger å søke permisjon fra vervet som fylkesordfører.

Begrunnelsen er i tillegg svak. Hun er tilsatt som ny daglig leder av Sunndal Næringsselskap. At de har et ønske om raskest mulig få på plass en ny leder er forståelig.

Det innebærer ikke at det ønsket uten videre kan oppfylles. At Sunndal Næringsselskap vil ha en ny leder på plass raskt er dette selskapets problem, ikke fylkets.

Det er bare tre år siden at Torve sloss med nebb og klør for å sikre seg vervet som fylkesordfører. På et tidspunkt var Arbeiderpartiet og Torve villige til å inngå et samarbeid med Frp for å sikre seg denne posisjonen.

Gitt den historien er det litt pussig at Torve bare tre år senere ber om permisjon for å begynne i en ny jobb hjemme på Sunndalsøra.

Torve har gitt nominasjonskomiteen i Ap beskjed om at hun ikke ønsket gjenvalg. At hun da også søker jobber for å ha et arbeid å gå til når perioden som politiker er slutt, er helt naturlig.

Det problematiske oppstår når hun ber om en særskilt behandling ved at hun ønsker å fratre som fylkesordfører fordi hun har fått en ny jobb.

Kommuneloven stiller i utgangspunktet strenge krav for at en kan tre ut av et verv en er valgt til. Torve velger å vise til tre eksempler der ordførere av litt ulike årsaker har fått innvilget fritak fra sine verv.

Det er rom for skjønn og individuelle vurderinger når en kommunedirektør, eller i dette tilfelle en fylkeskommunedirektør, skal innstille på om det skal gis fritak eller permisjoner.

Etter alt å dømme vil fungerende fylkeskommunedirektør Gunn Randi Seime innstille på at Torve får permisjon fra fylkesordførervervet.

Seime vet at Torve har sikret seg politisk ryggdekning ved at et flertall i fylkestinget bestående av Ap, SV, Senterpartiet, Venstre, KrF og MDG, er innstilt på å innvilge denne permisjonen.

Det er like fullt en lite heldig sak for fylket. Dette kan skape et inntrykk av at enkelte som har fått tildelt den fremste politiske posisjonene får særbehandling.

At jobben som daglig leder av Sunndal Næringsselskap skal gå foran vervet som fylkesordfører er vanskelig å forstå.