Fredag blir det trolig klart hvem som blir Norges neste sentralbanksjef. Det er en utnevnelse som kan sette Norges Banks uavhengighet i spill.

Blir Jens Stoltenberg utnevnt, er i alle fall tilliten til uavhengigheten sterkt svekket.

Det handler minst av alt om habilitetsregler i forbindelse med selve ansettelsen.

I Sentralbankloven er det lagt stor vekt på Norges Banks uavhengighet. Politiske myndigheter setter målene sentralbanken skal styre etter i lov, slik som inflasjonsmålet. Banken tar så sine selvstendige beslutninger.

Et tydelig skille er normalt i de fleste land vi normalt sammenligner oss med.

Derfor vekker det motsatte berettiget oppsikt, slik som da Donald Trump gjentatte ganger gikk til frontalangrep Federal Reserves rentebeslutninger.

Helt vanntette skott er det ikke i Norge.

Loven åpner for at Kongen i statsråd, altså en samlet regjering, kan instruere banken. Men både i lovteksten og i forarbeidene er lista lagt svært høyt for denne instruksjonsretten.

Det er det gode grunner for.

En sentralbank er ikke som et hvilket som helst forvaltningsorgan. Banken skal aldri være — eller kunne beskyldes å være, et partipolitisk redskap. Norges Banks integritet i pengepolitikken hviler fullt ut på dens uavhengighet.

Dette ble videre utdypet ved at det ble slutt på politisk utnevnte medlemmer til hovedstyret i 2004.

Stoltenbergs kompetanse og bakgrunn holder helt sikkert til å kunne gjøre en god jobb som sentralbanksjef.

Når det er gjort så tydelige formelle grep, er det likevel smått utrolig om regjeringen åpner den uformelle bakdøra på vidt gap. Her kan den politiske påvirkninga stå som trekken i et gammelt stabbur i en sunnmørsk høststorm.

At Jonas Gahr Støre erklærer seg inhabil i selve ansettelsen, gjør liten forskjell.

I Norges Banks videre løpende drift, vurderinger og beslutninger vil habilitetsspørsmålet alltid henge der. Dette handler ikke utelukkende om Støre og Stoltenbergs nære parti- og vennskapsbånd.

Stoltenberg er ikke en tilfeldig, menig Ap-medlem.

Ved siden av Gro Harlem Brundtland er det ingen andre nålevende som i like stor grad kan sies å «være Arbeiderpartiet». Det aller meste av Stoltenbergs liv og karriere har vært i partiet – og det sentralt.

Han har fremdeles mange og svært tette bånd inn i partiet. Aps økonomiske politikk bærer dessuten fortsatt hans klare fotavtrykk og DNA.

Blir han sentralbanksjef nå, vil det skade tilliten til Norges Banks uavhengighet i lang tid.