Dagens hurra går til Ålesund bystyre!

Dagens hurra går til Edvard Devold og de andre som utrettelig og møysommelig har talt Brosundtunnelens sak!

Dagens hurra går til ordføreren som tok initiativ til at vi fikk et enstemmig bystyre til å prioritere Brosundtunnelen i den såkalte «Bypakken».

Brosundtunnelen er byutvikling av beste sort! Den bevarer Norges smaleste bysentrum fra å ende opp som en 4-felts trafikkmaskin, og redusere spennende sørsideplaner til en karikatur. Den knytter Ålesunds «beste vestkant» til resten av byen uten å ødelegge et sjarmerende sentrumsmiljø.

Bare spør turistene! Den gir rom for fortsatt satsing på industrivirksomheten på Aspøya, i Skarbøvik og på Hessa. En stor del av byens industribedrifter av ulikt slag befinner seg jo her! Den gir bedret luftkvalitet og trivelig miljø i sentrum. Den gir sågar Sjøgata en ny sjanse!

En fire felts vei fra Posthuskrysset og ut til Hotell Waterfront, med ei ny dominerende bro over Brosundet, vil være rene Gale-Mattis.

At Statens Vegvesen synes det er greit, og flytter utfordringene og trafikk-køene fra Hellebroa til Nedre Strandgate vest for Hotel Waterfront, er vel ikke bedre å vente der de sitter ved tegnebrettene sine, men at Ap og KrF har hatt en slik servil holdning til at «det far gjør, er alltid rett» har vært selsomt å være vitne til.

Men nå marsjerer byen i takt! De siste ukers begivenheter i det politiske Norge har dreiet seg mye om tillit.

For min del har jeg 100% tillit til at hele bystyret arbeider inn mot makter og myndigheter, Stortinget og departement – og Statens Vegvesen – og viser alle at «Brosundtunnelen først» er det beste for byen, og det står vi sammen om!

Et hurra skal du ha!

Et hurra som gjør glad!

Et hurra for byen Ålesund!

(Ålesundssang av Aron Eidsvig)

Leif HovdeÅlesund

foto
Leif Hovde. Foto: Lars Inge Skrede