Til tross for kritikken har det vist seg at firerkravet fungerer. En rapport fra forskningsinstituttet NIFU viser at strengere opptakskrav bidrar til at studenter med høyere gjennomføringsevne søker seg til lærerutdanningene.

Skal vi sikre at flest mulig gjennomfører videregående skole, må vi prioritere flere gode lærer med faglig fordypning. Løsningene på utfordringene i skolen er ikke å vrake kompetansekravene eller fjerne karakterkravet 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen, slik Senterpartiet og Arbeiderpartiet kjemper for.

Hadde vi hatt lærermangel hadde diskusjonen vært en annen, men det har vi ikke. Splitter nye framskrivinger fra SSB viser for første gang at Norge kan ha et overskudd av lærere i skolen fra 2027. Det skyldes lavere befolkningsvekst, men også at flere søker seg til lærerutdanningen og fullfører. Bare de siste årene har norsk skole fått over 4000 flere kvalifiserte lærere. Skal vi fortsette denne utviklingen må vi fortsette å rekruttere ungdom til læreryrket. Å fjerne de kravene vi nå har satt vil være en nedgradering av læreryrket.

Til tross for denne positive utviklingen går blant annet Senterpartiet inn for å vrake firerkravet i matematikk i tillegg til å fjerne kravet om at alle barn skal møte lærere med fordypning i norsk, engelsk og matematikk. Arbeiderpartiet har stadig endret mening om spørsmålet, men går nå også til valg på å fjerne kravene.

Målet vårt må jo være at alle barn møter en kvalifisert og faglig oppdatert lærer i klasserommet. Hva er feil med å ha høye ambisjoner til kanskje et av landets viktigste yrker? Høye krav til andre profesjoner reagerer jo ingen på. En god lærer er det viktigste for å gi alle elever like muligheter. Det henger ikke sammen å tro at barna våre får bedre undervisning ved at man senker ambisjonene for lærerutdanningen.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!