Hvis Møreaksen blir realisert kan jeg komme med enda fortere ut av Molde når jeg kjører gjennom.

Møreaksen er et sløseriprosjekt uten like som vil brukes av rundt 2000 biler i døgnet. Det finnes utallige mange flere veiprosjekter som heller må prioriteres som E-39 Veibust – Blindheim eller eksportvegen E-136. Det virker i tillegg ut ifra flere spørreundersøkelser at det er et svært fåtall av mennesker som ønsker Møreaksen med dens undersjøiske-tunnel til Molde.

Men for en som pendler mye frem og tilbake og dessverre ofte gjennom Molde, ser jeg noe positivt i Møreaksen, med det at det vil la meg komme meg fortere ut av byen. Det hender at jeg bommer på fergene og må stå mye lenger i byen enn jeg selv skulle ønsket – med Møreaksen kan jeg komme meg fort ut av den byen.

Dette avhenger selvfølgelig av at tunnelen ikke er stengt for vedlikehold, ulykker eller annet – slik tunneler ofte er. Jeg kan ikke si jeg ønsker å kjøre bak en lastebil som må kjøre den lange strekningen oppover i det som blir en av verdens dypeste undersjøiske tunneler.

Det er lite positivt å finne med Møreaksen, men argumentet om at jeg kan komme meg fortere ut av Molde vinner meg nesten over. Det er jo nesten en god deal.