Ja, en kan virkelig filosofere over hva som går for seg i verden idag når en hører på Marvin Gay’s vakre sang. Vi mennesker har fått bolig på en fantastisk planet, og om vi hadde styrt med fornuft og godhet kunne vi skapt et paradis. Dessverre har grådighet og maktkamp fått dominert på jorda siden steinalderen, der menneskene ikke har lært noe av sine feilgrep.

Leser en boken «Ulikhetens pris» (Originaltittel «The Spirit Level. Why Equality is better for Everyone») av forfatterne Richard Wilkinson og Kate Pickett, forstår man hva slike ulikheter gjør med et samfunn. Boka med sine fakta er så grundig dokumentert og overbevisende at magasinet The Economist, og tidligare statsminister i Storbritannia David Cameron, har stilt seg bak konklusjonene.

Boken går gjennom de fleste forhold i demokratiske land, der den nordiske sosialdemokratiske modellen kommer fordelaktig ut. I forskjellslandene USA, Storbritania og Portugal finner en mellom annet ratene for mental sjukdom er fem gangar så høy som i land med små forskjeller. Disse landene har også fem ganger så stor sannsynlighet for å bli kasta i fengsel, og seks gangar så stor sjanse for å lide av klinisk fedme enn land med stor likhet. Drapsfrekvensen og rusmisbruket er også langt større i disse landene enn i land med små forskjeller.

Siden Ronald Reagan styrte som president i USA har vi sett ei ekstrem politisk høyredreining, der ledelsen har ment at det å gjøre rike folk rikere ville skape flere arbeidsplassar og bedre forholdene i landet. Dette har gitt resultatet at 0,1 prosent av befolkningen nå eier 90 prosent av alle verdiene i landet.

Ja, kapitalismens skyggesider kommer klart fram i USA. Fundamentet, middelklassen, er radert ut og millioner sliter med deltidsjobbing. I storbyene i USA finner en nå en markant økning av uteliggere, tiggere og rusmisbrukere. I denne ulikhetskulturen finner en rike nordmenn som flytter til Sveits av ren grådighet. Der plasserer de sine verdier blant korrupte statsmenn, lysskye oligarker og andre umoralske rikinger.

Nordmenn som har flyttet til snylterlandet Sveits skryter nå av hvor mye bedre helsetjenesten og skolesystemet er i Sveits enn i Norge. Forstår ikke disse egoistene at deres umoralske oppførsel skader det norske velferdssystemet, når de ikke vil støtte det landet hvor de har tjent mesteparten av sine penger?

Jeg får bare minne om framsynte Arne Garborg sine ord: «Pengehelvete kan me banne, men sløkker det ikkje, minst med petroleum».