«Jeg hører dette er i vinden om dagen» var det noen som sa til meg da jeg nevnte at jeg synes det er avleggs å dele inn barn i grupper etter kjønn, i vinden om dagen? Likestilling? Det har vel vært i vinden i snart 200 år.

For har vi ikke kommet lenger, enn at vi skal begrense interesser og muligheter basert på kjønn?

Fra en tidlig alder lærer barn hva som forventes av gutter og jenter. Og fremdeles påvirker dette både selvbilde og utdanningsvalg senere i livet. Vi trenger ansatte i skolen og barnehagen som er bevisste på dette.

Før innboksen min fylles opp av hylekoret som nå skriker «det er forskjell på gutter og jenter», så kan jeg berolige med at det er jeg hundre prosent enig i, men vi må også innse at interesser og aktiviteter ikke er begrenset av kjønn. Du kan være like mye gutt selv om du liker å perle eller leke med dukker. Og du kan være like mye jente selv om du helst vil leke sjørøver og klatre i trær. Det er viktig å fjerne stereotypiene og akseptere at gutter og jenter kan utforske ulike interesser uten å bli dømt eller begrenset av samfunnets forventninger.

Det er også viktig å unngå å dele jenter og gutter etter kjønn selv om aktivitetene er de samme. Ved å skape et kjønnsdelt miljø, opprettholder vi et unaturlig skille mellom kjønnene. Dette kan føre til at barn får begrensede erfaringer med å samarbeide og samhandle på tvers av kjønn. Ved å blande jenter og gutter i aktiviteter, bidrar vi til å normalisere samarbeid og fellesskap på tvers av kjønn.

Kjønnsstereotypier kan også påvirke barn sine egne tanker rundt hva de kan og hva de kan få til. Vi ønsker jo oss et samfunn der barn og unge kan utforske sine interesser og evner uten frykt for å bli begrenset av stereotypiske kjønnsroller. Når vi gir rom for mangfold og valgfrihet, kan barnehager og skoler være med på å skape en fremtid der gutter og jenter kan utvikle seg fritt og realisere sitt fulle potensial.