Det er snart lokalvalg og vi synes det er bra at Sunnmørsposten løfter opp problemstillingen med at altfor få (unge) kvinner er engasjert i kommunestyret rundt om i landet.

Vi er to unge kvinner som har vært engasjert i politikken på ulikt vis. Karoline Antonie Slinning er lokalpolitiker og fylkessekretær for Arbeiderpartiet. Olga Marie Brathaug har erfaring fra KrF, blant annet jobbet som politisk rådgiver på Stortinget og som rådgiver for partileder Olaug Bollestad.

Eldre menn som bekrefter hverandre

En av erfaringene man fort gjør seg som ny og engasjert i politikken er at både det å være ung og kvinne kan være en hindring. Det du mener og sier har ikke samme tyngde som de på 50 og oppover. Du sier noe, som ikke blir fulgt opp eller kommentert. Men etter at mann på femti har sagt noe, gjentar mann nummer 2 på femti at det er en god idé, også nummer 3 bekrefter dette. Og da har man plutselig konkludert uten at dine innspill har blitt tatt med.

Trikset man lærer seg da er å snakke med én av mennene på femti slik at de kan ta opp din sak og mening. Slik får du gjennomslag for din politikk. De som ikke skjønner denne dynamikken, blir kanskje lei og orker ikke mer. Vi må understreke at dette ikke gjelder alle menn over 50 år.

Køkulturen

«Det er min tur»-politikken i de politiske partiene er et hinder for at ikke flere unge ikke får plass på lista. Det er en utfordring i politikken at de eldre holder på taburettene og ikke slipper de den yngre garde fram.

Om man ikke blir satset på og får ansvar – blir man lei og gjør heller noe annet med tiden sin. Dette er en problemstilling på tvers av alle politiske partier, og her må rett og slett de voksne karene trå til side og slippe til de unge politikerne. Dette gjelder selvsagt ikke alle eldre, men dette er en gjennomgående utfordring i politiske partier.

Kvinner må selv ta mer ansvar

Kim Kardashians kommentar på hva som skal til for at flere kvinner skal bli suksessfulle, «Get your ass up and work» skapte reaksjoner. Det hun mente var at hun hadde sett på sin mor og hvor mye hun jobbet og det har hun lært av. Unge kvinner trenger forbilder å se opp til.

Hvem skal forbildene være, dersom småbarnsmødrene ikke er representert?

Møter til ugunstige tider

Lange møter på kveldstid og i helger er ikke ideelt for et småbarnsliv. Karoline har i seks år kombinert livet som småbarnsmor og lokalpolitiker. Politiske møter legges ofte til kveldstid eller helg. Håndballtrening, korpsøving, foreldremøter og kamper foregår samtidig. Da er man avhengig av forståelse blant partikolleger dersom man skal klare å stille opp på begge arenaer. Barna er selvsagt prioritet nummer en, og da skjer det fra tid til annen at mindre viktige møter må vike.

Som småbarnsforelder møter man blant annet jordmor, fastlege, fødsels- og barselomsorg, barnehage, SFO, skole, kulturskole, fritidsklubber, barnevern og PPT. Småbarnsforeldre er med andre ord storforbrukere i møte med kommunale og fylkeskommunale tjenester. Da må de også være med å påvirke.

Vi trenger mangfold

Det er en stor fordel at flere unge engasjerer seg i politikken og vi trenger spesielt flere kvinner. For at vi skal ha gode lokalsamfunn må vi ha et mangfold i kommunestyret. Det er kanskje vanskelig å gjøre noe med dype strukturer over natta, men å snakke om det på tvers av partilinjene er et steg i riktig retning.