Møreaksen AS ble opprinnelig etablert i 1986 med kommunene Haram, Midsund og Aukra som aktive parter. Ideen var å binde kommunene sammen i en ytre linje som dagens veg på Nordmøre mellom Kristiansund, Averøy og Fræna. Lenkene kunne deretter, om ønskelig, bindes sammen til en lang kystvei.

Flere alternativ mellom Haram og Midsund ble vurdert. De vestlige alternativene ved Brattvåg-området og ytterst ved Vatnefjorden ble droppet til fordel for det østligste mellom Vestnes og Otrøya i Midsund, der øya Tautra ligger midtfjords. Prosjektet skulle gi forbindelse mot Molde for de tre kommunene, og ettersom Haram i stor grad er fastland, ville veien også binde sammen Romsdal og Sunnmøre i en ytre trase.

Traseen ved Tautra var ok for Midsund og Aukra, men tvilsom for Haram som egentlig har en helt annen utfordring – folketallsutviklingen på øyene. I juni 18 bodde 84 prosent i dagens Haram på fastlandet og 16 prosent på de 4 øyene. I år 2000 var samme forhold 22 prosent vs. 78 prosent og i 1970 30 prosent vs. 70 prosent. Tilbakegangen har vært størst på Fjørtofta og Lepsøy, men alle øyene har stor tilbakegang.

Øyfolket har imidlertid kjempet og vunnet sin store og årelange kampsak – Nordøyvegen. Det har de ikke gjort alene, og uten «Nye Ålesund» som inkluderer Skodje, Ørskog, Haram og Sandøy, ville neppe Nordøyvegen blitt realitet. En kombinasjon av sterke krefter fra Sandøy og Haram, samt stemmegivningen til politikerne fra Ålesund bidro i fellesskap til flertall for prosjektet i fylkestinget. Nå er arbeidet i full gang til øyfolkets og manges glede – samt tallrike andres vrede.

Fellesnevneren for Nordøyvegen og Møreaksen (MA) er at de er viktige byggesteiner i hhv. nye Ålesund og nye Molde. Bo- og arbeidsmarkedet er viktig for byene – med fastlandsforbindelser som stikkord. Kristiansund har fastlandsforbindelse både via Krifast og mer indirekte via Averøy. Ideelt sett burde det også blitt et «nye Kristiansund» med flere nabokommuner inkludert, for folketall betyr noe.

Det som skiller MA og Nordøyvegen er at MA har to fastlandsforbindelser, samt det svært spesielle at forbindelsen til øyene er planlagt som stamveg. Kreativt, men kostbart. Den 15–16 km lange undersjøiske Tautratunnelen er lite populær blant folket, og er sammen med planlagt tunnel fra Ørskogfjellet til Vik helt unødvendig for fastlandsforbindelse mellom Midsund/Aukra og Molde. Kostnaden for de to delprosjektene er minst 10 milliarder kroner.

På samme vis som på Nordmøre og nå Nordøyane, fortjener også Midsund og Aukra fast forbindelse – men bare en. Stamvegen E39 må få en annen og mer direkte løsning – Romsdalsaksen.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!