Til møtet i kommunestyret torsdag 21. mars har Rødt og Industri- og næringspartiet sendt inn en interpellasjon hvor vi ber kommunen gjennomføre en ROS-analyse knyttet til huseieres betalingsevne innenfor de varslede økningene innen vann og avløp.

Dette i sammenheng med utbygging av nytt renseanlegg på Kongshaugstranda, nytt vannbehandlingsanlegg i Fremmerholen, samt kostnader knyttet til vedlikehold og oppgraderinger av andre pumpe- og renseanlegg i kommunen.

Det er dyrtid i Norge nå, med stigende renter i tillegg til høye mat- og strømpriser som gjør at såkalt «vanlige folk» har mindre å rutte med i hverdagen. Sunnmørsposten publiserte en sak mandag 11. mars som viser at en vanlig tobarnsfamilie har fått økt utgiftene sine med 82.000 kroner i året fra før korona! Det er mye penger.

For enslige og minstepensjonister med ei inntekt, grupper som ofte blir litt glemt, og som er så heldig å sitte med egen bolig, er det økte avgiftsnivået kanskje en enda større byrde – verken lønnsøkning eller pensjonsøkning holder følge med de galopperende prisene. Det samme gjelder for de som har ulike former for stønader eller er alene med barn.

Bankene har henvendelser fra boligeiere som ber om avdragsfrihet i et håp om å få pengene til å strekke litt lenger.

Opp i alt dette skal Ålesund kommune øke de kommunale avgiftene innen vann og avløp de kommende åra, og vil med dette gjøre boligeieres økonomi enda strammere. Ikke bare skal anlegget på Kongshaugstranda finansieres, men det er også trolig behov for at eksisterende anlegg, som ikke dekkes av det nye storanlegget, må oppgraderes betraktelig, samtidig som at jobben med fornying av rørsystem foregår.

Rødt og INP er bekymra over innbyggernes betalingsevne i åra framover. Ålesund kommune har i mange år vært en relativt rimelig kommune bomessig, hvor også «vanlige» folk har hatt anledning til å kjøpe og eie sin egen bolig, selv med inntekt under medianinntekt.

Har kommunen foretatt en ROS-analyse med tanke på innbyggernes evne til å betjene de økte avgiftene i åra framover?