Det er bred politisk enighet om at det er ønskelig med færrest mulig aborter.

Likevel øker antall svangerskapsavbrudd, og på landets største abortklinikk ved Ullevål sykehus er kapasiteten sprengt. Unge jenter forteller at de dropper hormonell prevensjon etter å ha søkt informasjon hos influenserne og sosiale medier. Flere og flere tar valg basert på influensers erfaringer.

Influensere på sosiale medier har ikke faglig grunnlag for å uttale seg om prevensjon. Det er helsevesenet, fastlegen og helsesykepleieren som bør gi informasjon tilpasset den enkelte bruker.

KrF mener det er behov for politisk handling. Vi ønsker en ny handlingsplan for forebygging av svangerskapsavbrudd. Sammen med SV, Rødt og Pasientfokus ber vi regjeringen styrke og forsterke informasjonstilbudet rundt hormonell prevensjon, også på ulike medieplattformer.

Slik det er i dag, kommer de økonomiske ordningene best ut for mødre med høy inntekt over tid før de får barn. Dette kan også være en grunn til at mange venter lenger enn tidligere med å få barn. Er du en ung mor, eller du har hatt ett langt utdanningsforløp før du begynner å arbeide, for så å bli gravid, har du ikke rett på foreldrepermisjon. KrF mener alle skal ha rett til lønnet foreldrepermisjon på minst 2G. Ved en slik ordning kan færre velge svangerskapsavbrudd, og flere velge å få barn, gjerne flere barn.

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som tilbyr oppfølging etter abort. De fikk kuttet bevilgningene over statsbudsjettet på kr 6 mill., som utgjøre 25 % av Amatheas budsjett. 6 kontor blir avviklet på grunn av Sp og Ap sin politikk. Vi vil reversere kuttene til Stiftelsen Amathea. Vi ønsker også at gratis langtidsvirkende prevensjon skal være tilgjengelig for alle kvinner over 16 år. Vi må styrke informasjon rundt hormonell prevensjon på alle plattformer, å øke midler til forskning på prevensjon for menn.

KrF mener at alle skal ha rett til foreldrepermisjon, uavhengig av hvor mye de tjener. Vi må ha bredere forskning på årsaker og ettervirkninger etter svangerskapsavbrudd.