SFO er en viktig arena for fellesskap, lek, læring og aktivitet. Ett av tre av de yngste barna på 1-4. trinn deltar ikke i skolefritidsordning (SFO) i dag. Mange av dem fordi tilbudet er for dyrt for familieøkonomien.

I dag vet vi at det skaper grobunn for store og varige sosiale forskjeller når barn fra familier med dårlig råd ikke får delta i fellesskapet på SFO, men i stedet må gå hjem alene.

Økonomi under press

For det enkelte barn og hennes klassekamerater merkes det også godt hvem som ikke er med i leken – og det kan påvirke hvordan barna har det på skolen og båndene de knytter der.

Når vi vet at pris er blant de viktigste årsakene til at barn ikke deltar i SFO, må vi gjøre noe med det. Særlig i en tid da familieøkonomien er under press på flere fronter.

Nå ruller Ap/Sp-regjeringen ut gratis kjernetid i SFO for førsteklassingene og utvider med det fellesskolen for første gang på mange år. Det betyr at de som har deltidsplass som er inntil 12 timer i uken vil få denne gratis, og prisen for et heltidstilbud vil bli rimeligere for alle.

Det er historisk!

Store forskjeller

For i dag er det store forskjeller på hvor mye en SFO-plass koster, fra gratis tilbud enkelte steder til over 4000 kroner i måneden for full plass andre steder. Å gjøre SFO mer tilgjengelig for alle barn ved å redusere prisen, er derfor en viktig del av å styrke fellesskolen.

Samtidig er det store kvalitetsforskjeller på SFO-tilbudet. Mens noen barn får et rent oppbevaringstilbud, får andre et mer mangfoldig tilbud med varierte aktiviteter, kulturtilbud og leksehjelp.

Øke kvaliteten

Neste steg blir derfor å øke kvaliteten på SFO i hele landet. Derfor skal vi satse på de ansatte i SFO, slik at flere vil bli og utvikle seg i yrket. Ansattes kompetanse er den viktigste faktoren for å gi barna god kvalitet – også i SFO.

Skal vi gjøre SFO til en sterkere fellesarena for barna våre og samtidig utjevne forskjeller, må vi gjøre tilbudet både billigere og bedre. Det er Ap/Sp-regjeringa nå godt i gang med.