I sommer ble det en del kjøring, både i Norge og Sverige. I Norge kjører vi ofte forbi bomstasjoner som fotograferer alt og alle, i Sverige var der ikke en bomstasjon der vi kjørte. En typisk bom-motstander tror jeg ikke at jeg er. Jeg erkjenner at vi har et miljøproblem med økt privatbilisme, vi har et etterslep i utbygging av fornuftig infrastruktur, men jeg sliter litt med å forstå at det er bilistene som skal betale så mye av satsingen på kollektivtrafikk og sykkelveier. Jeg sliter også med å forstå at de som kjører el-biler skal slipp så enormt mye lettere unna enn vi som fremdeles er litt fossile. En batteribil på over 2 tonn sliter vel ikke mindre vei enn en Toyota på 1200 kilo? Jeg forstår tanken om gulrot er bedre en pisk, men sliter med å forså at det kan være mulig å finansiere en bedre veistandard i vårt naboland enn hos oss, uten å bruke bompenger som rammer skjevt blant brukerne.

Noe annet som jeg tenkte endel på når vi var på vei hjemover, og kjørte Gudbrandsdalen var hvor massiv overvåkingen er blitt av oss bilister. Jeg aner ikke hvor mange ganger jeg ble fotografert, men det svaret får jeg når regningen komme etter hvert. Det er ikke så få ganger.

GDPR, eller EU sine personvernregler er et argument som er trukket frem for å redusere steder med gjennomsnittsmåling av fart fordi det kan stride mot personvernregelverket. Men hva med den nokså totale overvåkingen som er alle plasseringene i de mange bomstasjonene? På turen min hadde jeg både rent mel i posen, og kona med så det er ikke noe jeg er redd for. Det jeg ikke liker et at vi nå har nesten en total overvåking av oss, og fysisk av fysisk overvåking så er det nok alle bompasseringene vi gjør som er den mest omfattende vil jeg tro.

Jeg er litt usikker på hvor langt jeg vil gå i et i et bompengeoppgjør, men må si at jeg er for en likere belastning av bilister, og så er jeg litt betenkt over at fortidens unnlatelsessynder over manglende prioritering av kollektivtransport, gang og sykkelstier skal i så stor grad skal betales av bilistene.

Olav RønnebergMauseidvåg

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!