Hva skal vi med fugler? Vel, uendelig mye! For eksempel konsumerer fuglene i verden mellom 400 og 500 millioner tonn med insekter årlig. Slik påvirker de hele landskap og hjelper til med matproduksjonen.

Noe å tenke på neste gang du ser tårnseileren, bokfinken, løvsangeren eller en svarthvit fluesnapper. Andefugler, vadere, kråkefuglene, måker, spetter, ugler og rovfugler er alle like viktige i livets store maskineri.

I hekketiden gjelder naturmangfoldlovens § 15: «Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.»

Mange forstyrrelser

Forstyrrelser fra ferdsel og friluftsliv kommer fra mange hold. Noen er mer utfordrende for fuglene enn andre. Kajakk, løping, sykling, båt og vannscooter, surfing og kiting, camping og turgåing kan skape press på viktige leveområder.

Dersom fugler varsler eller viser engstelig atferd, bør du trekke deg unna. Noen fugler, som måker og terner, prøver å skremme deg vekk ved å stupe mot deg. Situasjonen er stressende for fuglene, som er bekymret for eggene eller små unger.

Når de forstyrres av mennesker eller løse hunder, er egg og unger sårbare for rovdyr og kulde.

Tips til fuglevenner

Noen tips til deg som vil være en god fuglevenn:

  • Sett deg inn i lovverk og ferdselsrestriksjoner der du befinner deg. Skaff deg kunnskap om konsekvensene av det du gjør i naturen.

  • Ikke være redd for å veilede andre, og si fra hvis du ser atferd som er til plage eller skade for fugler og dyr. Hold deg til stier og veier hvis det er mulig, særlig i områder med sårbar vegetasjon eller dyreliv.

  • Ta ekstra hensyn i situasjoner med mange besøkende. Aktiviteter som er OK når en ferdes alene, er ikke nødvendigvis like greit med mange på en gang eller mye trafikk over lang tid.

  • Heng opp fuglekasser!

  • Bygging og anleggsarbeid som kan vente til etter hekkesesongen bør gjøre nettopp det.

  • Dersom måker har laget reir ved eller på bebyggelse må de få være i fred. Hekkesesongen er kort, og fuglene ruger i overkant av tre uker før ungene blir klekt.

  • Bidra til å bedre fuglenes omdømme! Måker er blant fuglene med et frynsete rykte, samtidig som de blir stadig færre. Funksjonen som naturens renholdere er viktig men undervurdert.

  • Hold katten innendørs i hekketiden, og spesielt om natten og morgenen.

  • Har du hund, respekter båndtvangen! I perioden 1. april – 20. august er det båndtvang for alle hunder.