Det er bare tragisk når vår ellers så fornuftige samferdselsminister vil øke bevilgningene til vei og jernbane til Kristiansand, Bergen og Trondheim, til byer som har et godt brukbart veinett, og i tillegg har hatt jernbane i 100 år. Trondheim har dessuten to jernbanelinjer.

Ålesund derimot er ikke nevnt med et ord, byen som mangler både stamveier og jernbane.

Nordvestlandet er den mest produktive del av landet både på sjø og land, og eksporterer mest og har en daglig kamp mot både høye fjell og lange fjorder, i tillegg har vi en regjering og Storting som svikter de som trenger det mest.

Norge har hatt ledere tidligere som har reist verden rundt og messet om det forjettede land, som er verdens rikeste og det beste land å bo i, og gjestene har ikke uteblitt.

Både politikere og økonomer advarer mot å bruke av vår oppsparte formue, for dette må komme våre etterkommere til gode, og bruker vi pengene i Norge til det beste for det norske folk, vil den ødelegge den norske økonomien.

Men at Norge fortsatt er et U-land i Europa i den offentlige sektor er helt greit.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Vi minnes superøkonomene som anbefalte det norske folk å gå over på fastrente når renten var på 5 prosent og vil snart gå opp.

I dag ser man resultatet. Det har vært bedre for landet vårt om vi hadde brukt 50 milliarder ekstra kroner på infrastruktur i de siste 10 år, så har vi hatt et langt bedre land å bo i, mens vi hadde hatt litt mindre på bok. Dette har blitt en innertier for det norske folk, men et nederlag for ekspertene.

Det har vist seg før og det viser seg nå, at det går an å spare seg til fant.

Jeg var i den tro at alle som er valgt inn på Stortinget har en plikt og et moralsk ansvar for å styre landet etter beste evne, til det beste for folket. Tidligere var det noen politikere som ikke kunne samarbeide med enkelte partier, grunnet sitt edle menneskesyn. Derfor må egeninteresse vike plass for fellesskapets interesse.

Eller er det bedre å pine og plage det norske folk, og at Norge fortsatt skal være et U-land, med verdens største formue.

Johan A. Johansen Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.