Avisen argumenterer for en «time-out» for å «gå gjennom situasjonen», men har ingen konstruktive forslag.

Norske utlendingsmyndigheter avgjør søknader om asyl etter gjeldende regelverk og informasjon om forholdene i landene søkerne kommer fra. Det gjøres grundige og individuelle vurderinger i hver enkelt sak.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Afghanere med behov for beskyttelse, får asyl uavhengig av alder. Det skal imidlertid mye til før den generelle sikkerhetssituasjonen er så alvorlig at enhver retur til et land eller et område vil være i strid med norsk lov og våre internasjonale forpliktelser.

Jeg er ikke kjent med at andre europeiske land har planer om å stanse returer til Afghanistan på grunn av sikkerhetssituasjonen. I en rettslig vurdering fra august sier det svenske Migrasjonsverket at sikkerhetssituasjonen der er alvorlig, men at returer til flere områder er mulig. Når det gjelder Kabul, mener svenskene at risikoen for å bli rammet av konfliktrelatert vold som sivilist vurderes som relativt liten.

Alle som fyller vilkårene for beskyttelse, skal gis beskyttelse. Dette er kjernen i asylinstituttet. Arbeidet med å returnere de som ikke har krav på asyl er avgjørende for å bevare tilliten til asylsystemet.

Norge vil få en vilkårlig og uforutsigbar asylpolitikk.

Sylvi ListhaugInnvandrings- og integreringsminister (Frp)

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.