Lørdag 20.07.19 skrev Larsen, leder i Borgund Mållag, om skriftspråket for nye Ålesund kommune. Larsen har rett i at ansatte kan i det daglige skrive eposter på bokmål og i andre skriv hvor det ikke er krav til målform, men påstår videre at dette er årsak nok til at nynorsk som administrasjonsspråk ikke burde skremme noen og at nøytralitet betyr bokmål. Språknøytralitet er inkluderende og gir både innbyggere og ansatte frihet til å velge mellom både nynorsk og bokmål, eller bytte på bruken etter eget ønske slik vår ordfører har gjort flere ganger. At språknøytralitet vil reflektere andelen som foretrekker en målform fremfor en annen er helt naturlig, da det viser hva innbyggere og ansatte selv ønsker og er komfortable med.

Bak ideologien, som man kan lese mellom linjene, om «nynorsk herredømme» i nye Ålesund kommune, forsøker Larsen å sammenligne et representativ bruk av nynorsk og bokmål i henhold til innbyggere med å «frarøve ungene vår Sunnmørske identitet». En slik arroganse er å trekke det for langt! Hva med den «Sunnmørske identitet» for vi som har vokst opp med og foretrekker bokmål? Fortjener vi ikke en plass i den «Sunnmørske identitet»? Eller er vi ikke en del av «Sunnmøre» slik Larsen ser det? For det er like mange «identiteter» rundt om i nye Ålesund kommune, og på Sunnmøre forøvrig, som det snart finnes lokalområder. Inkludering og gjensidig respekt for hverandres identitet er viktig, og derfor burde nye Ålesund kommune være språknøytral.

Å verdsette historie, om nynorsk og bokmål sitt opphav, er ikke likestilt eller ensbetydende med å måtte se tilbake i tid for føringer for fremtiden. Nye Ålesund kommune unngår at innbyggerne og ansatte må gjennom det sosiale eksperimentet, ved å påtvinge nynorsk for å tilfredsstille en minkene minoritet, ved språknøytralitet.

En intensjonsavtale er ikke «hogd i stein», og valget som snart står for tur er derfor spesielt spennende. Flere partier har valgt å støtte språknøytralitet, noen har til og med valgt å programfeste det, til stor glede for mange. At språknøytralitet, med rom for alle å benytte nynorsk og bokmål, ja til og med bytte på bruken, ikke er tilstrekkelig, viser målet for «nynorsk-leiren» og dens visjon om «nynorsk herredømme» i nye Ålesund kommune. Stem for språknøytralitet!

Kristin Gaaseide AureBokmålsforbundet Sunnmøre

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Kristin Gaaseide Aure i Bokmålsforbundet Sunnmøre. Foto: Maria Moe