Lønnsforhandlinger, streik og konflikt vil av og til forbindes med LO og NHO. Men LO og NHO er også svært gode samarbeidspartnere. Akan kompetansesenter er et godt eksempel på dette. I 60 år har vi stått sammen om Akan kompetansesenter og arbeidsplassen som viktig arena for forebygging og håndtering av rus- og spillrelatert problematikk.

En stor andel av de samfunnsmessige kostnadene knyttet til alkoholbruk, bæres av arbeidslivet. Alkoholrelatert fravær og ineffektivitet koster arbeidslivet minst 1,1 milliard kroner hvert eneste år.

I tillegg påløper sosiale kostnader som går utover relasjoner og arbeidsmiljø, og det utgjør en sikkerhets- og omdømmerisiko.

Flere gevinster med å forebygge alkoholbruk i norske virksomheter

En ny rapport fra FHI viser at 15 prosent av sysselsatte har et risikofylt alkoholbruk. Med antall sysselsatte i Møre & Romsdal betyr dette ca. 20 000. I tillegg viser rapporten at bruk av illegale rusmidler blant sysselsatte er nært forbundet med risikofylt alkoholbruk. Det er også et viktig argument for at ledere og ansatte bør ha et bevisst forhold til egen alkoholkultur.

Det er en felles oppfatning og et faktum at vi trenger all den arbeidskraften vi har i landet de neste 60 årene. Vi har ikke råd til å miste noen ut av arbeidslivet.

Samarbeid på tvers gir verdiskaping

Et samlet storting står samlet bak Nasjonal alkoholstrategi, med formål om å sette konkrete mål for et styrket og forpliktende samarbeid om partenes alkoholforebygging i arbeidslivet, om å styrke arbeidslivets kunnskap om og bruk av effektive, forebyggende virkemidler.

En styrke ved kompetansesenterets arbeid er evnen til å samle aktører fra ulike sektorer: offentlig og privat, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner. Dette samarbeidet er av betydning for resultatet av Akan-arbeidet og ikke minst den felles forståelsen for at forebygging og håndtering bidrar til verdiskaping for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Seks tiår med erfaring i norsk arbeidsliv

Kompetansesenteret er en ressurs for norsk arbeidsliv. Dette bekreftes i en undersøkelse Prognosesenteret har gjennomført for Akan kompetansesenter. Der svarer kundene at kompetansesenteret inspirerer til forebygging, har høy relevans og gir ny kunnskap.

Akan skal fortsatt være en viktig støttespiller når sårbare og utfordrende temaer skal håndteres i årene fremover.