Samtidig som bomringen ble innført i Ålesund ble det startet et prøveprosjekt med gratis buss i to måneder for alle. Det førte til at flere tok bussen og innbyggerne kunne enklere komme seg dit de ønsket.

På et innspillsmøte om barnefattigdom sa flere organisasjoner at gratis buss hadde ført til økt deltakelse på fritidsaktiviteter. Å komme seg til og fra var ikke lenger noe hinder. Gratis buss var derfor både god miljøpolitikk og sosialpolitikk.

Skal vi klare å endre reisemønsteret fra bil til mer miljøvennlige alternativer må vi prioritere annerledes enn vi gjør i dag.

Høyre og SV har ulike løsninger på mange viktige områder. Det Høyres ordførerkandidat Monica Molvær i et leserinnlegg 13. august kaller et luftslott, vil SV videreføre fordi det fører til mindre forskjeller i samfunnet. Høyre går til valg på å privatisere de offentlige tjenestene og slippe kommersielle aktører inn i hjemmetjenesten og på sykehjem. SV mener skattepengene bør gå til velferd, og ikke profitt til aksjeselskap.

Når det gjelder inndekning er det fristende å ta en «høyrevri», og bare regne med økte skatteinntekter og vips, så har vi flere titallsmillioner å rutte med. Det er en dårlig måte å drive politikk på.

I stedet for å prioritere dyre anbuds- og privatiseringsprosesser i offentlig sektor vil SV prioritere velferd, og kanskje også gratis buss. Fylkestinget har vært modige nok til å prioritere gratis buss, kanskje vi i Ålesund også burde våge å gå litt nye veier.