Folk slutter ikke nødvendigvis å røyke fordi askebegrene blir borte. Vi i Philip Morris er dedikerte til å begrense plastforsøplingen knyttet til sigarettsneiper, men vi trenger næringslivets og kommunenes hjelp for å få det til.

Mange tror at sigarettsneiper er laget av papir, men realiteten er at de i hovedsak består av plast. Filtrene bruker mellom 1 måned og 15 år på å brytes ned, avhengig av temperatur, fuktighet etc. Mange vet derfor ikke at de bidrar til plastforsøpling når de kaster sneipene på bakken. Dette gjør at sneipene havner på avveie, og i verste fall ender opp i buken på fugler og sjødyr.

Samtidig kan ikke folkeopplysning løse dette problemet alene. Røykerne trenger nødvendigvis et sted å kaste sneipene, ettersom disse skiller seg fra andre avfallsprodukter ved at de brenner på det tidspunktet man gjør seg av med dem.

I et forsøk på å begrense røyking fjernes ofte fastmonterte askebegre på kollektivholdeplasser og andre typiske samlingssteder, men folk slutter ikke nødvendigvis å røyke fordi askebegrene er borte. Folk vil gjerne opptre ansvarlig og miljøvennlig, men en type avfall som brenner vil utgjøre en brannfare dersom de kastes i avfallsbeholdere uten at man er helt sikker på at ilden er slukket, og de kan av samme grunn ikke legges tilbake i jakkelomma heller.

Hvis ikke andre alternativer er tilgjengelig, vil dermed selv miljøbevisste røykere ofte ende opp med å hive sneipene på bakken. Resultatet blir altfor ofte en kontraproduktiv politikk som snarere sørger for at vi finner ekstra mange sneiper på bakken, og rundt avfallsbeholdere.

Skal vi få bukt med problemene med forsøpling knyttet til sigarettsneiper, så vil det kreve en blanding av folkeopplysning og tilrettelegging. Som bransje jobber vi med å erstatte plasten med bedre, og mer bærekraftige materialer der det er mulig, og vi både initierer og understøtter holdningskampanjer og tiltak for å få bukt med problemet, men vi er avhengig av at alle gode krefter tas i bruk: kommunene, næringslivet, festivaler, organisasjoner og andre må alle gjøre sitt for å gjøre det lettere å opptre miljøvennlig.

Etter to år hvor mye har vært nedstengt, er folk klare for å være ute og møte folk igjen. Vi står foran en festivalsommer som kommer til å samle tusenvis av mennesker på små og store arrangementer som for eksempel Trandal Countryfestival, Jugendfest og Brøvøllsfestivalen.

Folk må få informasjon om at sigarettsneiper inneholder plast, slik at de selv kan bidra til å håndtere avfallet ansvarlig så langt det er mulig. Butikker og festivaler kan bidra med å selge lommeaskebeger, og kommunene på Sunnmøre kan bidra til å gjøre det langt enklere å kvitte seg med avfallet på en ansvarlig måte ved å få på plass infrastruktur (som avfallsbeholdere med askebegre) før festival- og utelivssommeren for alvor er i gang.