Det er absolutt ingen grunn til å utrede Romsdalsaksen. Sammenlignet med Møreaksen vil Romsdalsaksen tape på alle måter. Både kostnader, nytte, miljø og sikkerhet vil bli mye dårligere enn for den vedtatte traseen for fjordkryssingen.

Fra tilhengerne har det stadig blitt hevdet at Romsdalsaksen er billigalternativet. Dette kan umulig stemme. Selv med Romsdalsaksens egne optimistiske tall, anslås fjordkryssingen å koste rundt 15 milliarder kroner med 2-felts vei på bruene. Det er betydelig mer enn Møreaksen der kostnadsanslaget er under 13 milliarder kroner for 4-felts vei. Møreaksen gir høyere veistandard til lavere pris.

Romsdalsaksen vil innebære at det bygges nærmere 7 kilometer bruer, der mesteparten blir flytebru.

Vedlikeholdskostnadene for disse bruene blir store.

Romsdalsaksens påstand om at dette koster bare 20–30 millioner kroner årlig lyder som fantasi.

Nylig ble det kjent at å male Nordhordlandsbroen nord for Bergen vil koste vesentlig mer og ta mye lengre tid enn beregnet.

Statens vegvesen har beregnet at vedlikeholdskostnadene for den planlagte 5,5 kilometer lange Hordfast-bruen syd for Bergen kan bli på hele 170 millioner kroner årlig.

For Romsdalsaksen er det stikk motsatt. Nesten ingen bor på strekningen mellom Hjelvika og Skåla-halvøya. Mesteparten av trafikken på E39 er lokal og nesten 80 prosent av de reisende over fjorden skal innom Molde ifølge beregninger fra Statens vegvesen. Langdistansetrafikken er liten.

Det påstås at Romsdalsaksen skal bli så mye mer miljøvennlig enn Møreaksen. Kan dette stemme? Siden Romsdalsaksen vil bli en lang omvei mellom Ålesund og Molde, vil de fleste trafikantene måtte kjøre lengre enn med Møreaksen.

Verst blir likevel naturinngrepene. Lange bruer som stenger Romsdalsfjorden i nær sagt alle retninger blir visuell forurensing. Veøya, der de viktigste kulturminnene i Romsdal ligger, vil raseres med en motorvei innpå seg. Når veien legges i dagen ødelegges mye natur.

De mest hardnakkede påstandene om Romsdalsaksen gjelder sikkerhet. Gang på gang er det påstått at Møreaksen-tunnelen blir farlig. Dette stemmer ikke i det hele tatt med ulykkestallene fra Statens vegvesen. Det skjer færre ulykker i tunneler enn på vei i dagen. Nye tunneler med rømningsveier blir også mye sikrere enn gamle tunneler.

Man trenger ikke sette seg veldig godt inn i Romsdalsaksen for å se at dette ikke er et gjennomførbart prosjekt. Påstandene som fremmes fra Romsdalsaksens tilhengere er svært lette å avsløre som feilaktige. Dette gjelder både kostnader, nytte, miljø og sikkerhet.

Det er helt unødvendig å bruke tid og ressurser på å utrede et fjordkryssingsalternativ som ikke er gjennomførbart. Romsdalsaksen fortjener ingen videre utredning.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

foto
Vegprosjektet består mellom anna av ei bru over Julsundet, mellom Molde og Midsund. Foto: MØREAKSEN AS