I Sunnmørsposten 11.5.2022, kan vi lese at representantforslaget som Frp fremmet på Stortinget 10.mai, om å skrinlegge planene om bomringen rundt Ålesund, bare fikk Frps egne stemmer. Det er ukorrekt. Rødt sine stortingsrepresentanter stemte også for forslaget om å stanse bypakken og innkreving av bompenger.

  • Les den korrigerte nettversjonen av saken her:

Rødt har vært krystallklare hele tiden på at store veiprosjekt ikke skal finansieres ved innkreving av bompenger, men finansieres ved overføringer fra staten. Bompenger er usosialt! Fordi det tas ikke hensyn til inntekt og rammer dermed mest de som har minst fra før.

Store samferdselsprosjekt skal heller ikke ramme en allerede utmagret kommuneøkonomi. Derfor har Rødt tidligere fremmet på Stortinget at bypakker må få økt statlig finansiering.