Norge må åpne opp for etablering av allierte militærbaser på norsk jord også i fredstid, vedtok Fremskrittspartiet på årets landsmøte.

Russlands brutale angrep på Ukraina har synliggjort trusselen regimet i Kreml utgjør for freden i vår del av verden, og for suvereniteten og integriteten til de stater som befinner seg innenfor Russlands strategiske interesseområde. Russland viser seg dessverre som en uforutsigbar og aggressiv nabo, og dette må få konsekvenser både for Forsvarets innretning og for Norges forhold til våre allierte.

For å sikre alliert støtte og tilstrekkelig avskrekking, må Norge ruste opp eget forsvar og samtidig gjøre det mulig for våre allierte å ha bedre tilgang til personell og utstyr på norsk jord. I praksis betyr det at Norge bør åpne for etablering av allierte baser på norsk jord også i fredstid.

Med grunnlag fra den såkalte «baseerklæringen» fra 1949 er det i dag ingen faste utenlandske baser i Norge, og tilstedeværelse av utenlandsk militært personell skjer derfor uten faste oppsett. FrP mener at den nye utenrikspolitiske situasjonen i Europa nå tilsier at politikken bør endres og at vi må tillate at allierte har baser på norsk jord.

Russlands invasjon av Ukraina markerer en ny tid for europeisk sikkerhet. Baseerklæringen har tjent Norge vel i mer enn 70 år, men nå har Russland selv sørget for å gjøre den utdatert. NATO trenger tydelige avtrykk i Nordområdene og Norge trenger rask assistanse ved situasjoner der krise eller krig truer. Det sikres best gjennom permanent alliert nærvær på norsk jord.