I Nord-Irland har Bogside-kunstnarane laga ein serie veggmåleri som skildrar historia til konflikten mellom protestantar og katolikkar og krevjar ein slutt på vald og åtskiljing. I Rwanda er Kigali folkemords-minnesmerke vertskap for ei utstilling med kunst og gjenstandar som minnast folkemordet i 1994 for å fremje fred og einskap. Kunst har til alle tider vore nytta som et sterkt kraftig verktøy for gje uttrykk for meiningar og kjensler, og gje lindring. I konfliktområde, kor menneske ofte blir utsett for traume, vald og forskyving, kan kunst spele ei viktig rolle for å fremme forståing og forsoning. Kunst kan føre menneske saman, fremme tverrkulturell forståing og gi rom for dialog og refleksjon. Ved å engasjere seg med lokalbefolkninga, skape nye verk, og fortelje si historie kan kunstnaren fremme kreativitet, empati og sosial endring.

I 2020 tok Seanse imot produksjonen GATO alias 3xHistorias. Kvifor kjenner nokon av verdas farlegast gjengar trua av noko so tilsynelatande harmlaust som breakdance? GATO fortel og viser oss flukt, fattigdom og frykt, men også kunst, håp og styrke. Gjennom forteljing, film og dans får vi innsikt i korleis verda kan vere, med stikkord som fattigdom, landegrenser, undertrykking, bistand, godgjerd, solidaritet, kunst og kultur.

Seanse – senter for kunstproduksjon anerkjenner betydninga av kunst i konfliktsoner. Seanse tek imot kunstnarar frå heile verda på kunstnaropphald, og dei får rom og tid til å skape og uttrykkje seg. Gjennom sitt arbeid kan desse kunstnarane bidra til å skape ein kjensle av identitet og formål, samt fremme forståing og forsoning mellom ulike miljø.

Kunstnaropphaldet er ope for kunstnarar frå alle kunstformer. I år har vi i tillegg ei oppfordring til kunstnarar i eksil om å søkje. Kunsten kan ikkje løyse alle problem i konfliktsoner, men den spelar ei viktig rolle. Ved å støtte initiativ som bruker kunst som et middel for tilknyting og kommunikasjon, kan vi bidra til å skape ei meir fredeleg og rettferdig verd.