2024 startet med et løfte fra helseministeren om at mennesker med psykiske lidelser skulle få et bedre behandlingstilbud. Knapt en uke senere kom nyheten om at Helse Midt-Norge avslutter avtalen de har hatt med private psykologtjenester.

Det skjer samtidig som ventetidene for barn og unge i Møre og Romsdal er blant de lengste i hele landet.

Det er bare halvannet år siden klinikksjefen for psykisk helsevern og rus i Helse Møre og Romsdal beklaget den lange ventetiden for barn og unge i regionen. For å løse problemet ble det inngått avtaler med private tilbydere av psykologtjenester. Ventetidene skulle ned, flere skulle få god hjelp, raskere.

Paradokset er at mangelen på fagfolk ble pekt på som en viktig grunn til at køene fikk vokse seg lange. Når Helse Midt-Norge nå velger å avslutte avtalene er det vanskelig å forstå hvorfor, og vi er bekymret for at ventetidene igjen kommer til å skyte i været.

Når avtalen nå skal avsluttes, oppstår det et akutt behov for fagfolk. De private aktørene skal fases ut i juni. Det betyr at det må ansettes 25 psykologer, fagkonsulenter og leger allerede innen sommeren.

Å rekruttere så mange på fem måneder til en sektor som allerede har store bemanningsutfordringer, kommer til å bli krevende. Det er ingen automatikk i at helsepersonell som arbeider i det private vil gå over til det offentlige. Derfor fremstår dette som et sjansespill med pasientenes sikkerhet, som kan føre til høyere ventetider og dårligere tilgang på helsetjenester.

Mental Helse Ungdom er blant dem som er bekymret for at det blir lengre ventetider og at pasienter ikke får hjelp til rett tid. Den bekymringen deler Høyre.

Vi ønsker en sterk offentlig helsetjeneste. Men det viktigste er at pasientenes behov settes først. I mange tilfeller er et godt samarbeid mellom offentlig og private helsetjenester det som skal til for å sikre pasientsikkerheten og få ned ventetidene.

Ikke minst fører et samarbeid mellom offentlige og private til at pasienter og pårørende kan velge et tilbud som passer akkurat dem.

At private aktører kan spille en viktig rolle, erkjenner Helse Midt-Norge også. Kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge, Eiliv Flakne, uttalte at «Det private leverer på oppdraget, vi er godt fornøyde».

Dersom helsetilbudet fra de private aktørene var av god kvalitet, samtidig som vi vet at det har avhjulpet på ventetidene, er det vanskelig å se hvorfor de skal fases ut.

I dette tilfellet virker det som at det offentlige er mest opptatt av at de selv skal levere helsetilbudet. Men det viktigste er ikke hvem som leverer tjenesten. Pasientens behov og sikkerhet bør veie tyngst. Det kan ikke være sånn at barn og unge i Møre og Romsdal kan risikere å vente opp mot hundre dager for å få hjelp, dobbelt så lenge som mange andre steder i landet.

Hvis helseministeren mener alvor når hun sier at psykisk helsevern skal prioriteres, må private aktører få mulighet til å hjelpe. Det er trist og bekymringsverdig dersom regjeringen overkjører private aktører på bekostning av pasientene.