Han viser til at både menneskerettsorganisasjonen B’Tselem og Amnesty International m. fl. beskylder Israel for apartheid. Deres argument for den påstanden er imidlertid ikke gode. Det kom klart fram under den store bokmessen i Göteborg september 2022. Her var nevnte organisasjoner med i et seminar som beskyldte Israel for apartheid. Samtidig var også planen å arranger en debatt mellom disse og en pro Israel organisasjon. Men når disse organisasjonene fikk vite at Itai Reuveni skulle delta i debatten trakk de seg. De var smertelig klar over at deres argument ikke ville holde mot en som kjente til de faktiske forholdene i Israel.

Nå er ikke alt fullkomment i Israel heller. Men når Birkeland beskylder Israel for apartheid og brudd på menneskerettigheter, vet han samtidig at på disse punkt vil en eventuell palestinsk stat skåre langt dårligere en Israel. Det er heldigvis mange som støtter demokrati og ivrer for menneskerettighetene. Men når en kommer til konflikten mellom Israel og palestinerne skifter mange mening. Her vil en boikotte demokratiet, og støtte et styre som man vet ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter. At det er alvorlig lenge siden sist valg er vel minste problemet. Verre er mangel på ytringsfrihet, trosfrihet, respekt for andre folkegrupper, homofile osv.

Det må være et stort dilemma for Birkeland og Palestinakomiteen at de i praksis kjemper mot verdier de egentlig er for, og for et styresett de egentlig er imot.