I samband med konsesjon til vindkraftverk i Norge har iskast frå vindturbinar vore eit tema med lite fokus. Det har blitt meir aktuelt etter at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) kom med sin nye rettleiar nr. 5 i 2018. Konsesjonen for vindkraftverket på Haramsøy gjer det klart at Haram Kraft skal vurdere risikoen for iskast frå turbinane. Tidlegare har ein del utbyggjarar av vindkraftverk hevda at avising er tilstrekkeleg tiltak for å hindre iskast frå vindturbinar.

foto

Det må vere nulltoleranse når det gjeld risiko for iskast mot bebyggelsen på Ulla og ferdsel på Nordøyvegen.

Det er paradoksalt at det blir planlagt eit slikt vindkraftverk på Haramsfjellet når bygginga av Nordøyvegen endeleg har starta etter 60 års kamp. I tillegg til fare for liv og helse på grunn av iskast, vil eit vindkraftverk ha svært mange negative sider som er i strid med Nordøyvegen sine positive målsetjingar, som til dømes næringsutvikling med vekst i folketalet, auka satsing på turisme og naturopplevingar i nye Ålesund kommune!

Knut Hallvard UllaAksjonsgruppa «Nei til vindkraftverk på Haramsøy»

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!