Per Vidar Kjølmoen (Ap) mener at Frp prøver å slå politisk mynt på en strømkrise de selv har vært med på å skape. Foto: Einar Orten Trovåg

Frp prøver så godt de kan å slå politisk mynt på kraftkrisa i Norge. Da kan de begynne med å ta ansvar for egen politikk.

«Vi bør ha utveksling av kraft med Europa, og det bygges nye kabler for å få til det, men jeg vil advare mot et frislipp av krafteksport. For strømkabler til utlandet fører til dyrere strømregning for norske husholdninger, og svekker i tillegg forsyningssikkerheten. Det vil bidra til økte priser og gjøre vår forsyningssikkerhet mer sårbar», sa daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i 2013.

Samme år tok Frp makta sammen med Høyre, og Tord Lien ble (Frp) ble energiminister. Han sa rett ut at dyrere strøm var et mål for den blåblå regjeringen - for å gjøre det lønnsomt å bygge mer fornybar kraft.

Politikken ble selvsagt deretter.

Selve kjernen i Frps liberalistiske prosjekt er jo nettopp privatisering, deregulering og mindre statlig kontroll - eller som det står i Frps program:

«Folk flest skal ha anledning til å ta vare på seg selv og sin familie med et minimum av statlig kontroll og styring».

Men også når det gjelder strøm er Frp-politikken feil medisin. Arbeiderpartiet er i gang med å rydde opp. Strømstøtte til husholdninger og landbruket er innført. Den støtten blir nå forbedret.

I tillegg jobbes det nå med:

  • Tiltak for å sikre fyllingsgraden i vannmagasiner Eksportrestriksjoner for strøm Bygging av mer fornybar kraft. Redusere behandlingstida for nye kraftprosjekt * Avlaste bedrifter som sliter

Det er hyggelig at Frp har oppdaget sosialdemokratiske løsninger med fellesskap og statlig styring fungerer også i kraftpolitikken. Men de kunne godt innrømmet at Frps politiske prosjekt er noe helt annet.