Men det siste tallet er med på å ødelegge økonomien i landet vårt. Forutsetningene for at vi ( lille Norge) skal klare å redusere våre utslipp slik at vi oppfyller Paris- avtalen betyr at vi må satse på en helt ny månelanding: Havvind, der Støre vil bygge 1500 havvind-møller langs kysten. Og regninga skal betales av «vanlige folk»- det vil si vi som bruker strøm.

Equinor har begynt å planlegge deler av en slik utbygging, for eksempel. «Trollvind». Men det gikk ikke lang tid før de kom til at hele prosjektet må skrotes. Det blir ALTFOR dyrt. Og effekten av vår (Norges) satsing på dette i forhold til den globale oppvarmingen er nesten som å «pisse i havet».

Nå må politikerne begynne å la være å hele tiden tekkes populistiske strømninger for å sanke stemmer. Vi vil ha politikere som setter realistiske mål. Om vi endrer det påtenkte tallet fra 1.5 grader til 3 graders temperaturstigning frem mot år 2100 begynner vi å kunne finne løsninger på energiproblemet, i stedet for å sette igang med prosjekter som vil koste mange ganger verdien av Oljefondet i dag og som vil utarme økonomien vår slik at vi ikke har råd til en industriutvikling som kan gi verden en bærekraftig form for produksjon av energi.