Vi registrerer at Sve lover å kjøre en utredning av Romsdalsaksen, dette selv om hans egen regjering gjentatte ganger har avvist en slik utredning. FRP sitter med ministeren innenfor samferdsel, så da skulle en tro at det var kort vei mellom fylkespolitiker Sve og statsråd Dale for å få en slik avklaring. Slik virker det ikke til å være!

Men om det er så tette bånd, god dialog og enighet mellom regjeringen, minister Dale og Sve, burde det vært enkelt å få en avklaring på om det er aktuelt for staten å gjennomføre en utredning av Romsdalsaksen, der staten vil dekke denne, før valget i høst. Vil statsråden bruke midler til en utredning dersom fylkespolitikerne går for en utredning? Dette må være enkelt å få svar på om vi skal tro Sve, eller er det fortsatt den dobbeltkommunikasjonen som teller i FRP?

Vi syns dette er merkelig i og med at Sve har stått på for, og fått gjennomslag for Møreaksen. Han har til og med stått frem i regionale medier og bedt Romsdalsaksen sine tilhengere om å forstå at omkamp er uaktuelt og at slaget er tapt for en omkamp. Kan velgerne stole på Frank Sve denne gangen? Eller vil han snu kappen etter vinden ved neste korsvei?

Har du Frank Sve tenkt over hva vi kunnet ruste opp for disse midlene? Ut ifra fylkesrådmannen vil en utredning, dersom fylkeskommunen skal koste det, bli mellom 20-30 mill., en fullverdig utredning vil koste inntil 650 mill. Er du villig til å bruke så mye av skattebetalernes penger til dette? Det bare for å se om dette er et prosjekt som matcher Møreaksen som du har kjempet inn i NTP?

Hva med næringslivet som har gjort store investeringer på de vedtak og beslutninger som er fattet av oss politikere? Betyr det noe for deg og Frp?

Hvis fylkeskommunen må ta utredningene som kan koste oss inntil 650 mill., er du villig til å gå for det? Vi kan bruke de pengene til å ruste opp Gjermundnes, Ørsta og Fræna videregående skoler for dette beløpet. Om du og Frp går for det, så må dere i Frp prioritere mellom gode bygg for ungdommene og et prosjekt vi ikke vet om det blir noe av. Dette er feil bruk av skattebetalernes penger mener vi. Senterpartiet i Møre og Romsdal har også sagt at vi kan støtte en utredning av Romsdalsaksen dersom staten tar regningen, men da må avklaringen komme nå, og det denne utredningen skal ikke rokke ved plasseringen i NTP når det gjelder Ålesund-Molde.

Geir Inge Lien2 kandidat for Sp i Møre og Romsdal.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

foto
Geir Inge Lien er andrekandidat for Sp i Møre og Romsdal. Foto: Staale Wattø