Etter ett år med bomstasjoner i Ålesund har de fleste som bor i nærområdene rundt byen fått erfare hva ordningen innebærer, og hvordan den er til å leve med der de bor.

Disse bomstasjonene påvirker ikke bare livet i byen, men også hverdagen til den enkelte. I tillegg til at mange jobber i byen, er mange av de tjenestene og varene man trenger, stort sett bare tilgjengelig i sentrum, ikke i de umiddelbare nærområdene. Da må man inn i byen, og det er da forskjellene blir merkbare.

Bor du for eksempel på Fjelltun, da er konsekvensen at du må betale mer for å få kjøpt deg ei flaske vin enn om du bodde i Steinvågen. Du må legge en tier eller to til prisen på en pakke spiker hvis du bor i Nørvegata og ikke i Kaptein Linges veg.

Skal du ut å spise, koster det mer hvis adressen din er Larsgården og ikke Slinningen? Har du Lerstadtoppen og ikke Sævollen som adresse, må du også plusse litt på tannlegeregningen din.

Bor du på Nørve og skal ut å fly? Ja, da må du betale for å kjøre til flyplassen, mens alle i Skarbøvika kjører gratis. Og hva med den fortreffelige torsdagsballen på Alnes? Turen er gratis hvis du bor i Korsvika, men starter du på Gåseide, må du bla opp noen ekstra tiere også her. Men ballen smaker like bra.

Du har nok for lengst skjønt hvor jeg vil, så sagt på en annen måte, hvorfor valgte man å avgiftsbelegge strekningen inn mot sentrum østfra, men ikke vestfra?

Med respekt for alle som jobber i byen, har sitt daglige virke der, eller drar dit for å handle, hvorfor skal retningen de kommer fra, være utslagsgivende, med fritak for de som kommer fra vest? Hvordan rettferdiggjør man en slik forskjellsbehandling av folk og bydeler?

Hvorfor skal de tusener som bor utenom bykjernen vest for bommene i Volsdalen og Klipra og helt ut i havgapet, fritas fra «å bidra til fellesskapet», mens de som bor øst for dette skillet, om enn noen meter, må betale hver gang de har et ærend i byen, skal på jobb, eller gjennom tunnelene?

I Bypakken ligger det jo flere tiltak til fordel for trafikkforholdene i ytre bydel, og beboerne der vil så absolutt også få glede av de trafikkmessige tiltakene i øst som vil stå ferdige om noen år. Men uansett, det er ille om man i bompengefritaket på vegne av innbyggerne i vest lot egennytten gå foran allmennytten. Fellesgoder skal spleises på av fellesskapet.

Men uavhengig av det, da vedtaket ble gjort, ble det sagt at man ville forsøke å gjøre plasseringen av bommene så rettferdig som mulig, uten at man kunne få det til overalt. Greit det. Men å innføre et fritak for en hel bydel med 10.000 mennesker, det er urettferdig det! Det er alvorlig når kommunen diskriminerer mange av sine veifarende innbyggere ved mer eller mindre å legge postnummeret til grunn i innkrevingen av en ekstraskatt på opptil 15.000 kroner per år. Satt på spissen, dette er kort og godt sabotasje mot hele rettferdighetsprinsippet.