Per i dag er fartsgrensa opphevet 60-sone langs fylkesvei 5946. Dvs at man kan, der det er mulig, kjøre 80km/t. I tillegg er skilt om forkjørsveg opphevet, slik at man har vikeplikt for veger fra høyre, noe de færreste langs denne vegen er klar over.

Etter det ble satt opp bomring rundt Ålesund, så har vi fått større gjennomfartstrafikk av folk som ikke er vant til å kjøre denne veien. Da det faktisk ikke er mulig at to kjøretøy kan passere hverandre på hele strekningen mellom fra Digerneset til Olsvika, så ser vi godt hvem som ikke vet hvor de naturlige møteplassene er.

Mange er også dessverre av den misoppfatning at fartsgrenseskilt er påbud-skilt og ikke forbud-skilt, slik at det er om å gjøre å holde farten så høyt opp mot 80km/t som mulig.

Vi har fått avslag på avslag om å sette ned fartsgrensa til 60km/t. I juli fikk jeg til svar at det kanskje var en mulighet til å få opp skilt på møteplassene for å gjøre de mer synlige, og at særskilt fartsgrense på 60km/t kunne vurderes. Dette har fremdeles ikke skjedd.

Da synes jeg det er svært merkelig at i det øyeblikket en person i signalgule klær skal utføre noen oppgaver langs vegen i bygda, så settes fartsgrensen umiddelbart ned til 50km/t.

En bil som kommer i 80km/t imot, kommer like brått på som ei gravemaskin fra Mesta. Og et barn med skolesekk i veikanten er like mye verdt som er voksen i gule klær!

Få ned fartsgrensa nå!