På starten av året retter mange land i verden søkelyset mot livmorhalskreft, også vi i Norge. Gjennom #sjekkdeg-kampanjen oppfordrer Kreftforeningen kvinner mellom 25 og 69 år til å jevnlig ta en livmorhalsprøve.

Nytt siden i fjor er at alle prøver nå blir testet for HPV. Det er en mer følsom test, som gjør at så mange som 35.000 nordmenn i år vil få vite at de har viruset.

Vi vet at beskjeden om at man er HPV-positiv vil gjøre noen urolige. Likevel er vi glade for at denne testen er innført. Både fordi alle som vil få beskjed om at det ikke er påvist HPV i livmorhalsen deres, nå kan senke skuldrene i fem år, til de får neste brev fra Kreftregisteret med påminnelse. Og fordi vi nå har mulighet til å følge opp de som er HPV-positive tettere enn før.

Den nye prøven avdekker et virus som kan utvikle seg til celleforandringer – som igjen kan utvikle seg til kreft. Med andre ord: Testen fanger opp det som i sjeldne tilfeller kan være et forstadium til et forstadium. Det gir oss en unik mulighet til å overvåke en situasjon før den finner sted.

En spørreundersøkelse utført av Norstat på vegne av Kreftforeningen, viser at bare én av tre vet at livmorhalskreft nesten alltid skyldes HPV. Knapt én av ti vet at 80 prosent av oss blir smittet i løpet av livet.

Den manglende bevisstheten om dette, kan sannsynligvis forklares med at viruset for de aller fleste vil være helt ufarlig. Kroppen håndterer som oftest viruset av seg selv. Mange av de 35.000 kvinnene som tester positivt i år, vil teste negativt neste gang.

Men nå som alle kvinner skal testes for HPV gjennom Livmorhalsprogrammet, øker behovet for kunnskap. Derfor er vår innstendige oppfordring til deg: Sjekk deg når du får påminnelse. Ikke bli redd om du tester positivt, for du vil få god oppfølging!

Har du lest dette, vet du mer enn de fleste om HPV. Hjelp oss å dele kunnskapen du nå har fått! På den måten bidrar du i arbeidet med å få ned antallet kvinner i Møre og Romsdal som ikke har testet seg på ti år eller mer.

PS: Livmorhalsprøver er et tilbud til alle kvinner mellom 25 og 69 år i Norge. Målet er å teste alle friske kvinner for å avdekke og behandle celleforandringer før de rekker å utvikle seg til kreft. Har du symptomer som blødning utenom syklus, smerter eller unormal utflod, skal du gå til legen - uavhengig av alderen din, når du tok prøven sist, eller hva resultatet var. Da kan det være andre undersøkelser enn livmorhalsprøve som er mest riktig.