Mange ungdomsskoler i Ålesund har tradisjon for dra på skoletur. Alle er enig i at elevene kan lære mye av å reise på ekskursjoner og turer hvor de får oppleve verden utenfor klasserommet.

Flere av disse turene har en kostnad skolen ikke kan bære. For å finansierer turene må derfor ofte foresatte bidra gjennom dugnader og gaver til skolen.

Det er nedfelt i lovverket at grunnskolen i Norge skal være gratis (gratisprinsippet). Dersom foresatte skal bidra økonomisk til må det være frivillig. Det må også være anonymt hvem som gir økonomisk bidrag til skolen.

Økte forskjeller

I et samfunn med økte sosiale forskjeller hvor mange barn vokser opp i familier med lavinntekt er skolen en viktig fellesarena hvor alle skal delta uansett bakgrunn og økonomi.

Alle aktiviteter enten det er skidag, skoleball, ekskursjoner til museum eller skoleturer skal være gratis for alle. Ingen må føle press til å betale eller være hjemme fordi de føler de ikke har råd.

Det er et felles ansvar å sørge for at alle elevene får delta i skolen på lik linje. Kommunen må ha retningslinjer som støtter opp om gratisprinsippet.

Skoleledelsen må planlegge aktiviteter som ikke innebærer egenandel for elevene og lærerne må i samarbeidet med hjemmet være tydelig på at aktivitetene i skolen er gratis for alle.

Anonyme bidrag

Opplæringsloven åpner for at foresatte kan gi økonomiske bidrag til skoleturer dersom det anonymt og frivillig. Å delta på evt dugnader skal også være frivillig. For å sikre dette må kommunene ha tydelige retningslinjer.

SV fikk flertall i kommunestyret om at skolene skal ta et større økonomisk ansvar dersom det skal arrangeres skoleturer på ungdomstrinnet.

Ikke press

Skolen må sørge for at ingen føler press til å betale for aktiviteter arrangert av skolen. Dersom skoleturer er den del av opplæringen er det skolen som må bestille, betale og organisere turen, enten det er med eller uten økonomiske bidrag fra foresatte.

På den måten sikrer vi at grunnskolen er gratis og ingen må være igjen hjemme mens resten av klassen drar på tur.