Det er altfor mange kritiske stemmer som rakker ned på kunst- og kulturuttrykk i byen vår. Det er vi ikke tjent med.

Ålesund er kjent som Norges vakreste by – det er på tide å snakke hvordan Ålesund også skal bli Norges vakreste kulturby!

For vi vil være attraktive som by. Attraktive for de som velger å bo her, attraktive for de som velger å besøke oss, og attraktive for alle de utflytta ungdommene våre som kanskje velger å flytte hjem.

Kanskje.

Det har skjedd en formidabel utvikling i Ålesunds kulturliv på få år. Det gjelder festivaler, teater, musikk, urbane møteplasser og scener, et mangfoldig kulturtilbud for barn og unge. Samtidig har vi også beholdt og videreført klassisk kunst og kultur gjennom historieformidling, kirkene, kor, orkestermiljø, etc.

Kultur og kunst i Ålesund får likevel ufortjent mye kritikk i sosiale media etc.

For kultur bygger Ålesund. Samholdet og felles opplevelser i frivillige lag og organisasjoner er viktige ingredienser som skal til for å skape denne identiteten. Dessuten er det forebygging; av utenforskap, kriminalitet, stoffmisbruk og psykisk og fysisk uhelse.

Kultur er identiteten vår. Det sier en del om hvem vi er, og det kan også si en del om hvor vi er på vei.

Tenk på stoltheten og tilhørigheten i laget du er medlem av, korpset og teateret barna dine går i, koret du synger i. Kunstverk og monument i byen som du stolt viser fram. Kultur- og musikkarrangement som du gleder deg til.

Vi skal videreutvikle byen vår, til det beste for både omlandet vårt og regionen. Skal vi lykkes, trenger vi en kulturplan. Dette er forretningsstrategi, og slikt er Sunnmøringer faktisk gode på. På tide å ta tankegangen inn i kunst- og kulturlivet også. Ei sterk felles stemme og hvor vi skal. Greier vi det?