Da er det på tide at du som menig innbygger hjelper til med å si din stemme til de som stiller til valg. For helsepersonellet trenger hjelp for å nå frem med sine stemmer om stor belastning. Vis mot og vis veivalg for deg selv og dine!

I løpet av ditt livsløp vil du trolig få bruk for de offentlige helsetjenestene. Det kan være en helsesykepleier på videregående, jordmor under graviditet, sykepleiere i hjemmet, på sykehjem eller i sykehus. Du kan også få behov for bistand fra annet helsepersonell.

Storsamfunnet står nå overfor et veiskille, det har blitt vanskeligere å beholde og å rekruttere sykepleiere og andre yrkesgrupper innenfor offentlig helsevesen. Livsnødvendig kompetanse for fremtidens pasientsikkerhet for deg er truet!

Hvorfor tenker du kanskje nå?

Andel sykepleiere som slutter grunnet belastning, blir uføre eller går av med pensjon er større enn hvor mange som utdannes hvert år.

Dette er en gordisk knute som lokalpolitikerne må være bevisst!

Ifølge undersøkelsen «Helsepolitisk barometer» som ble lansert 30.03.23 av Kantar, mener 36 % av de spurte at regjeringen bør prioritere helse og omsorg i statsbudsjettet. Og hele 43 % mener at oppgavene innen helsetjenesten er den største utfordringen Norge står ovenfor i dag.

Så hva er viktig for deg som innbygger i Ålesund?

Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal og i Ålesund kommune, ønsker å få svar på dette. Derfor inviterer vi til helsepolitisk debatt i Ålesund 30.mai. Vi håper de ulike partiene vil møte opp og bidra til en konstruktiv og god debatt om framtidens helsetjenester for innbyggene, brukere og pårørende.