Gjemnes SV ønsker en grundig utredning av Romsdalsaksen, selv om dette kan forsinke kryssinga av Romsdalsfjorden med noen år. Fram til da ønsker SV å bruke null-utslippsferjer, og med god vegstandard mellom ferjene.

Valg av trasé over Romsdalsfjorden angår og berører alle i Møre og Romsdal!

La fram oppdatert plan: – Unngår lange tunneler og store kostnader med Romsdalsaksen

I disse dager blir viktige avgjørelser i saka tatt. I leserinnlegg og ytringer er protestene og argumentene mot Møreaksen mange.

I Molde aksjoneres og demonstreres det mot det som dette gigantprosjektet vil bety: En firefelts motorveg gjennom naturskjønne deler av byen med all den trafikken det medfører.

For oss som bor på Nordmøre er Romsdalsaksen et klart bedre alternativ enn Møreaksen.

Romsdalsaksen vil korte ned avstanden mellom Sunnmøre og Nordmøre og dermed styrke Møre og Romsdal som region. Møreaksen vil gjøre avstanden lengre.

I tillegg tyder alt på at Møreaksen blir så dyr at andre prosjekt i fylket blir satt på vent i årevis.

Frank Sve: Må kutte kraftig i Møreaksen

Ønskes det at Møreaksen skal beslaglegge så mye av samfunnets ressurser når sannsynligvis et rimeligere og bedre alternativ finnes?

Har politikere som ikke kan stille seg dette spørsmålet og revurdere tidligere standpunkt, i det hele tatt noen tillit lenger?

Skal vi som bor i nordfylket sitte stille og godta at vår reisetid til Sunnmøre og Vestlandet øker fordi Møreaksen løser interne samferdselsproblemer og kostnader i nye Molde kommune?

Gjemnes SV går derfor inn for en grundig utredning av Romsdalsaksen.

Og vi oppfordrer andre partier og politikere på Nordmøre til å komme på banen i denne saka!

Martin Ohren Styret i Gjemnes SV

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.