1. 4-felt motorveg Hjelset–Molde og kanskje videre

2. «Bypakke-tunnel» bak sentrum av Molde

3. 16 km lang og 430 meter dyp undersjøisk tunnel Vestnes–Midsund

4. Ny vei med tunnel som forsering nr. 2 av Ørskogfjellet

5. Brusdalsvatnet (Ålesunds drikkevann) og økt fare grunnet økt trafikk.

6. Moa generelt som får unødvendig økt press/trafikk

7. 4-felt motorveg Breivika – Vegsund inklusiv svært kostbar oppgradering av tunnelene på Moa og Blindheim, samt kanskje også brua over Vegsundet.

8. Svært krevende prosjekt med ny bru Sulesund-Hareid

9. Utfasing av Eiksund- sambandet

10. Og viktigst: den enorme ekstra kostnaden og de ekstra milene løsningen medfører i forhold til alternativet

Anne Grete Preus sier i en av sine mange sanger, «ingen kjenner prisen før alt er betalt», og det er vel slik at helt sikre på kostnadene kan ingen være i slike store prosjekt som dette.

Jeg mener likevel at alternativ løsning for E39 har potensial til minst halvering av kostnadene. Mellom Hjelset og Grodås er dette et alternativ:

• Romsdalsaksen mellom Hjelset og Digernes.

• Storfjordsambandet med blant annet bru fra Glomset til Sandvika i Sykkylven og tunnel mellom Brunstad i Velledalen og Sve i Stranda.

• Gjenbruk av veg fra Sve til Hellesylt og oppgradering av «Telehivvegen» mellom Hellesylt og Grodås.

Jeg tror dette kan gi en stamveg (E39) som blir 40–50 milliard billigere, og minst 3 mil kortere.

Burde det ikke være et folkekrav at Møreaksen og Hafast blir utfordret, og er det kanskje allerede slik?

Møre og Romsdal har klare oppløsningstendenser i nordre del av fylket.

De føler med rette at stamvegen blir omgjort til en veg mellom Ålesund og Molde.

Redningen kan være riktige vegvalg, bokstavelig talt.

Paul Andreas HofsethÅlesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.