Møre og Romsdal er Norges største fergefylke, likevel er fergedriften kraftig underfinansiert. Fylkeskommunen får rett og slett ikke regnestykket til å gå opp. Inntektene kommer via overføringer fra staten, billettinntekter og annen egenbetaling, men utgiftene er langt større enn inntektene. Da bærer det galt av sted i feil retning.

Resultatet av underdekningen fra staten er at pengene må tas fra andre poster i fylkeskommunens budsjett. Det er nå varslet store prishopp på ferge, hurtigbåt og buss, tilbudet reduseres og det blir færre avganger. Dette rammer næringstransport, pendling og foreldre, barn og unge som skal til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter.

Det skjer en storsatsing i Møre og Romsdal på «smarte, bærekraftige byer» og fylkeskommunen er en av partnerne. Så lenge underskuddet i Møre og Romsdal er omfattende, vil det ta lang tid før vi kan starte på ferden mot et mer bærekraftig samfunn. Hvem vinner–eller taper–på det? Kuttene som fylkeskommunen nå må gjennomføre, innebærer at vi rygger inn fremtiden, istedenfor å ha full fart forover. Møre og Romsdal har ikke økonomiske muskler til å ta gode og nødvendige grep i omstillingen til det grønne skiftet og kommer til å sakke akterut i bærekraftig utvikling. Dette er en helt urimelig belastning for næringsliv og samfunn i et av Norges mest verdiskapende fylker.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

foto
Ferjesambandet Molde-Vestnes. Illustrasjonsfoto: Kjell Herskedal / NTB scanpix