For vel 100 år siden ble det anledning for kommuner å innføre eiendomsskatt som var ment å dekke kommunens utgifter til infrastruktur, som vann, kloakk, renovasjon og gatelys. Goder som man hadde i bynære strøk.

I dag betaler vi direkte for disse tjenestene og derfor har eiendomsskatten mistet sin berettigelse. Skatten er derfor en usosial dobbeltbeskatning som rammer folks privatøkonomi på en urimelig måte. Boligeiere blir beskattet uten hensyn til skatteevne, og det tas ikke hensyn til om eieren av huset er god for flere millioner kroner eller er minstepensjonist.

Politikere skal fatte kloke beslutninger. Å kreve inn en egen skatt for tjenester folk allerede betaler for direkte, er ikke en klok beslutning. Det er en usosial og urettferdig handling.

I 2015 ble eiendomsskatten firedoblet i Ålesund. 300 ekstra millioner kroner er tatt inn. 145 millioner er brukt til å betale ned tidligere underskudd, og 155 millioner har gått i det store sluket. Derfor må eiendomsskatten sterkt reduseres og fjernes innen 2022, da en videreføring av eiendomsskatten vil medføre at alle fem kommunene som utgjør Nye Ålesund, vil få skatt på boliger og næringsliv. I dag er det kun Ålesund som har eiendomsskatt på næring. Å pålegge eiendomsskatt på næringslivet, er det å bygge den nye kommunen?

Boligen er for de fleste mennesker en formuesgjenstand av særlig betydning. Den er ofte den viktigste del av formuen, bygget opp av beskattede midler, forsakelser og personlig arbeidsinnsats, både ved bygging og vedlikehold. Boligen er mer enn en formuesgjenstand. Boligen representerer en personlig tilknytning til et miljø og et område, både for foreldre og barn.

Tynget ned. ”Imot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned”. Nei, dette er ikke et sitat fra Fremskrittspartiets partiprogram. Sitatet er tvert imot hentet fra 3. vers i Internasjonalen, arbeiderbevegelsens tradisjonelle sang fra 1871. Dessverre hopper Arbeiderpartiet over dette viktige verset når de marsjerer med røde flagg i gatene. Dette viser hvor langt Ap har fjernet seg fra folk flest og sine opprinnelige velgere.

Eiendomsskatt med dagens beregningsgrunnlag kan aldri bli rettferdig. Når hus og hjem skattlegges, uten at det tas hensyn til huseiers inntekt, gjeld og forsørgelsesbyrde, forstår enhver hvor simpel denne skatten er. Den alminnelige skatten forsøker i det minste å ta slike hensyn.

FrP mener at eiendomsskatt er et tegn på politisk latskap. Venstresiden omfavner denne skatten fordi det er en enkel utvei for politikere som ikke evner å prioritere det viktigste først. Derfor går FrP til valg på å sterkt redusere, og innen 2022 fjerne eiendomsskatten i Ålesund.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!