Av Jana Midelfart-Hoff, leder Norsk nevrologisk forening, Lars Lien, leder Norsk psykiatrisk forening, John Christian Glent, leder Norsk kirurgisk forening, Marte Kvittum Tangen, leder Norsk forening for allmennmedisin, Erlend Schancke Almaas, leder Norsk oftalmologisk forening, Ingeborg Bachmann, leder Norsk forening for dermatologi og venerologi, Paal Naalsund, leder Norsk geriatrisk forening, Daniel Heinrich, leder Norsk onkologisk forening, Fredrik Nomme, leder Norsk radiologisk forening og Ståle Sagabråten, leder Fagstyret Legeforeningen

Utrullingen av det som ligger an til å bli Norges dyreste og kanskje også farligste IT-fiasko må settes på vent til dagens problemer ved St. Olavs hospital er løst. Vi ber styret i Helse Møre og Romsdal sende det signalet.

Det har blitt skrevet mye om Helseplattformen og Helse Midt-Norge. Fortvilte meldinger fra helsepersonell som blir forsinket i å gjøre jobben sin, eller til dels ikke får gjort den i det hele tatt, har etter hvert begynt å trenge igjennom det som først ble skjønnmalt og bagatellisert av de som stod bak innføringen.

I mai ble det rapportert at 16.000 brev ikke var kommet frem til mottakerne på grunn av systemfeil, i juli ble det avdekket at 853 prøvesvar fra pasienter ikke kom frem til legene, noe som medførte forsinkelser i behandling.

Helsetilsynet krevde strakstiltak, men de ser ennå ikke ut til å være gjennomført. Boston Consulting Group har anslått kostnadene til Helseplattformen til seks milliarder så langt. Bak det astronomiske tallet er det pasientskjebner – og slitent og fortvilet helsepersonell.

Vi er leger fra mange ulike deler av medisinen og våre foreninger organiserer til sammen 17.000 leger. Nå roper vi varsko, etter at vi over lengre tid har fått rapporter og bekymringer fra vårer kolleger i Helse Midt-Norge.

St. Olavs har vært nasjonal spydspiss

Når et universitetssykehus kneler, påvirker det også de andre sykehusene. St. Olavs hospital har innenfor en rekke fag vært nasjonal spydspiss – og ingen andre kan på kort varsel steppe inn for dem om nødvendig. I den norske sykehusstrukturen må alle universitetssykehus kunne ta sin del av jobben. Det er dagens pasienter helt avhengige av.

Dersom St. Olavs hospital heller ikke lenger klarer å oppfylle sine forpliktelser til kliniske forskningsstudier, ødelegger vi også for fremtidens pasienter.

Meldingene fra våre kolleger i Midt-Norge kan grovt deles inn i to kategorier:

1. Situasjonen på St. Olavs hospital blir ikke bedre. Driften er fremdeles hardt rammet, sykehuset mister helsepersonell, har problemer med å få rekruttert nye – og bekymringsmeldinger når ikke frem.

2. Bekymringer fra kolleger i resten Midt-Norge som ikke ønsker at systemet skal «utrulles» før det faktisk fungerer bedre – og som opplever ikke å bli lyttet til. De er bekymret for at situasjonen skal bli mye verre for pasienter og personell, enn det den allerede er i hardt pressede sykehus.

Et dyrt eksperiment

Et dataverktøy som er mer til hinder enn hjelp for legejobben, stjeler også av den knappe tiden som skulle gått til utdanning og oppfølging av unge kolleger. Dette er anti-rekrutterende! Helseplattformen skremmer unge leger vekk fra sykehussektoren i resten av landet også. Erfarne kolleger i Midt-Norge kaster inn håndkleet. Kreftforeningen ber pasienter selv følge opp om de får nødvendig oppfølging. Hvorfor holde ut i et system designet for alt annet enn den jobben som skal gjøres?

Helseplattformen har vært et dyrt eksperiment. Nå må eksperimentenes tid være over! På vegne av våre medlemmer i et bredt spektrum av medisinske fag, krever vi at Helseplattformen løftes som det nasjonale problemet det er. Regjeringen ved helseministeren må ta mer styring og ansvar.

Som strakstiltak må videre «utrulling» settes på vent til man har løst problemene på St. Olavs hospital. Vi ber styret i Helse Møre og Romsdal å vedta å avvente videre utrulling, det vil være et svært viktig signal.

Og skulle pengene fortsette å trille ut, uten at bedring påvises, må hele prosjektet revurderes. Beslutningstakerne gjør i så fall lurt i å legge seg den Hippokratiske ed på minne: «Primum non nocere» – gjør først og fremst ikke skade.