«Nei til grensejustering».

Dette skriver Jessica Gärtner i innlegg i Sunnmørsposten og Haramsnytt.

Nok en gang fremmes holdningen om at innbyggerne på Ona og Sandøya ikke skal lyttes til, og at folket som ønsker å tilhøre Romsdal og Aukra kommune ikke vet sitt eget beste.

Tilgang til kommunale tjenester blir tatt fram som et vesentlig moment som taler mot en justering av kommunegrensa. Det vises til at Sandøytunet på Harøya har lege-, tannlege- og omsorgstjenester under samme tak, og at vi får dekket våre behov der.

Til det er å si at på Ona, som jeg kjenner til, er det færre enn halvparten av befolkningen som benytter seg av dette. De fleste har både lege og tannlege andre steder, og lever godt med det.

Videre hevder Gärtner at Ålesund kommune vil miste rundt en tredjedel av sitt havareal, «det verdifulle havrommet», til Aukra ved en eventuell grensejustering, og at dette arealet er 580 ganger større enn Aspøya.

At Aspøya blir brukt som sammenligningsgrunnlag var litt vanskelig å forholde seg til, men ved hjelp fra Wikipedia fant jeg ut at øya, en bydel i Ålesund, har et areal på 0,6 kvadratkilometer.

Hva er å regne som en kommunes sjøareal, for eksempel når det gjelder retten til å skrive ut eiendomsskatt? I eiendomsskatteloven §3 står det: «Til kommunen vert rekna sjøområde ut til grunnlinjene».

Grunnlinjene er ifølge kartverket «rette linjestykker mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet på lavvann. Grunnlinjene danner yttergrensen for de indre farvann».

I plansammenheng regnes kommunens sjøareal til 1 nautisk mil ut fra grunnlinjene.

Skal tro om det er dette arealet som er med i sammenligningen, eller er det «alt hav» helt ut til territorialgrensen som ligger til grunn.

Det er uansett for tidlig å fastslå hvor mye areal den ene mister og den andre måtte få om det blir en grensejustering.

Til slutt må det sies at jeg syns det er merkelig om havet rundt Ona og Sandøya skal ha større betydning for Ålesund kommune, enn havet rundt Nordøyane i Haram så ut til å ha i debatten rundt kommunedelinga.

Det virket å være uproblematisk for flertallet av kommunestyret å stemme for en grensejustering da.