Målt i kroner er kryssingen av Romsdalsfjorden en ekstrem kostnad, men likevel bare en del av et gigantprosjekt med fergefri E39 vest for Langfjella mellom Trondheim og Kristiansand – ca. 100 mil, pluss en kort strekning i Danmark.

Noen vil la enkeltsaker som ny E39 bestemme valg av parti som støttes ved høstens valg, men flertallet vil nok la flere saker avgjøre partivalget. At saken blir sentral er likevel sannsynlig ettersom aktiviteten på sosiale medier og leserbrev er økende – og det er gledelig at langt flere skriver.

Foruten ekstremt kostbar, er ny E39 også teknisk krevende. Kryssing av Sognefjorden og Sulafjorden (Hafast) som begge har en bredde på ca. 4 km i de aktuelle områdene er eksempel på det. Tross tallrike utfordringer er prosjektet i gang, og mange delprosjekt er utført eller pågår. Kanskje blir ny E39 aldri bygget slik tanken var – og om så skjer, blir det først om mange tiår.

En gjenganger fra tilhengere av Møreaksen er å hevde at politiske parti som støtter Møreaksen fikk drøye 60 % av stemmene, og at det gir politisk flertall. Det er helt korrekt, og slik virker vårt demokrati. Det betyr imidlertid ikke at befolkningen i fylket ønsker Møreaksen fremfor Romsdalsaksen eller fortsatt fergedrift.

Mange målinger er foretatt, og de to mest omfattende har gitt klare svar fra folket i Møre og Romsdal. Målingene ble utført av henholdsvis Sentio i 2019 om oversjøisk vs. undersjøisk kryssing og Norstat 2021 der drøye 4000 fra hele fylket svarte – vektet i forhold til innbyggere i kommunene, kjønn, aldersgrupper osv.

Sentio: Av 1000 svar ønsket kun 165 undersjøisk løsning – dvs. Møreaksen. Norstat stilte spørsmål om man ønsket Møreaksen, Romsdalsaksen eller fortsatt fergedrift. Møreaksen ble klart sistevalg også her.

Uten en uhildet utredning av Romsdalsaksen blir den aldri realisert. Frykten for en slik utredning fra de som ønsker Møreaksen er forståelig. Politikerne er imidlertid i utakt med folket ifølge samtlige gjennomførte målinger.

For øyfolket vest for Molde er nok fastlandsforbindelsen målet, ikke bo- og arbeidsmarkedet for Molde og Ålesund. Det er også logisk ellers i fylket, for reisetid og reisekostnader mellom 100.000 – 200.000 årlig for pendling mellom byene skroter det argumentet.

Sist kjente estimat for Møreaksen er drøye 32 mrd. Estimat og entreprenørers priser er imidlertid aldri samkjørt. Ferske prosjekt som i sum minner om Møreaksen – dvs. bru og undersjøisk tunnel, har fått ekstrem kostnadsvekst.