Var ute for litt siden og gikk en tur på Borgundveien sammen med en som bruker rullator. Dette var til fare for både liv og helse. Man kan dribbe i både kanter og ujevnheter.

I tillegg er det vanskelig å trille hjulene over hull og kanter da de setter seg fast. Flere steder må en benytte seg av gaten der det kjører biler og busser.

Spørsmålet er når skal kommunen, eller den som har ansvaret, utbedre dette?

Trodde pengene som kom inn på den oppsatte bommen på Klipra skulle bidra til dette?